Refine your search

Your search returned 3 results from 146938 records. Subscribe to this search

|
1. วัฒนธรรมเมือง : สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, 7-8 กรกฎาคม 2537 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2537 : ราชบุรี) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 303.4 ก525ว (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2537?] Description: 147 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.4 ก525ว] (4).

2. วัฒนธรรมเมือง : สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, 7-8 กรกฎาคม 2537 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2537 : ราชบุรี) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 303.4 ก525ว 2541 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2541 Description: 147 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.4 ก525ว 2541] (2).

3. การประชุมปฏิบัติการเรื่อง จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ ; จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น.-15.30 น.

by การประชุมปฏิบัติการเรื่อง จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยาเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางสังคมชนิดใหม่ (2553 : กรุงเทพฯ) | กฤตยา อาชวนิจกุล | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. สาขาสังคมวิทยา | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 301 ก475ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554 Description: 232 หน้า.Other title: จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา.Availability: Items available for reference: [Call number: 301 ก475ก] (1).