Your search returned 4 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การประชุมทางวิชาการเรื่องเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2543, 28-29 มกราคม 2543 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย โครงการเครือข่ายการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ (ครั้งที่ 1 : 2543 : เชียงใหม่) | สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. โครงการเครือข่ายการวิจัย.

Call number: 303.4 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: 268, 95, 33 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.4 ก525ก] (4).

2. เอกสารจากการเสวนาทางวิชาการเรื่องคนเมืองท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง, ศูกร์ที่ 25 สิงหาคม 2543 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง และ วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง | วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Call number: 306.09593 อ885 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Description: 130 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 อ885] (1).

3. เมือง เจดีย์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

by มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.

Call number: 390.09593 ม844 Material type: book BookPublisher: เชียงราย : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553. Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม844] (1).

4. สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม : รวมบทความวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วสันต์ ปัญญาแก้ว.

by วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Call number: 303.4 ส532 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. Description: 444 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ส532] (1).