Your search returned 4 results from 145205 records. Subscribe to this search

|
1. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 001.4 ง319 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2544. Description: 82 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ง319] (1).

2. เรียงถ้อย ร้อยความคิด : งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพลวัตสังคมไทย (รวมบทความ มุมมองความคิดของนักวิชาการที่มีต่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 001.4 ร824 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547 Description: 113 หน้า.Availability: No items available Checked out (1).

3. กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่นจุดเปลี่ยนการพัฒนา / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 307.72072 ก218 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำน้กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548 Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72072 ก218] (1).

4. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 001.4 ง319 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2548. Description: 133 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ง319 2548] (1).