Refine your search

Your search returned 404 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. สารนิยายใต้ฟ้าลานนา / อสิธารา.

by อสิธารา.

Call number: 398.2 อ443ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505. Description: 503 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ443ส] (1).

2. ชาวเขาในประเทศไทย / สายเมือง วิรยศิริ.

by สายเมือง วิรยศิริ.

Call number: 307.7 ส661ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2529. Description: 54 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ส661ช] (1).

3. สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล.

by พิบูลศักดิ์ ละครพล.

Call number: 390.09593 พ693ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2521. Description: 486 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 พ693ส] (1).

4. นิทานพื้นบ้านลานนา / อัจฉรา วรรณเอก.

by อัจฉรา วรรณเอก.

Call number: 398.209593 อ499น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539. Description: 152 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 อ499น] (1).

5. มื้อจันทร์-วันดี : ของดีแห่งโบราณาจารย์ ล้านนา / รวบรวมโดย สนั่น ธรรมธิ

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 398.33 ส198ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : เชียงใหม่พิมพ์สวย, 2542 Description: 83 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.33 ส198ม] (1).

6. องค์กรภาคประชาชนกับกระบวนการทางปัญญา : กรณีศึกษาหมอเมืองเชียงใหม่ สวัสดิการวันละบาทอำเภอเถิน ชุมชนสาคลี / ผู้เขียน, สมบัติ เหสกุล ...

by สมบัติ เหสกุล.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชีวิต (มสช), 2547 Description: 114 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

7. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

Call number: 390.09593 ส678 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?] Description: 27 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส678] (1).

8. นิทานชาวบ้านของไทย / รวบรวมโดย ยุทธ เดชคำรณ

by ยุทธ เดชคำรณ.

Call number: 398.2 ย351น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา , [2549?] Description: 485 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ย351น] (1).

9. อหังการสล่าล้านนา / โดย ฉลอง พินิจสุวรรณ

by ฉลอง พินิจสุวรรณ.

Call number: 927.09593 ฉ151ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ริช, 2551 Description: 304 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.09593 ฉ151ส] (1).

10. ลมหายใจของล้านนา / บรรณาธิการ, กรรณิการ์ พรมเสาร์.

by กรรณิการ์ พรมเสาร์.

Call number: 333.714 ล126 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2535. Description: 186 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.714 ล126] (3).

11. ลายคราม / โดย แสง จันทร์งาม ... [และคนอื่นๆ].

by แสง จันทร์งาม.

Call number: 390.0092 ล273 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, [2527?]. Description: 368 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ล273] (5).

12. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม / จินตนา มัธยมบุรุษ, บรรณาธิการ.

by จินตนา มัธยมบุรุษ.

Call number: 390.09 ร156 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2529. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (2).

13. ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 390.09 บ424ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [25-?] Description: 626 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ท] (2).

14. 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ.

by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Call number: 390.09 บ424ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุทัย, 2493. Description: 765 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ส] (2).

15. ตำนานธรรมิกราช ตำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

by ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

Call number: 390.09 ศ817ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2523. Description: 64 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ศ817ต] (3).

16. สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ประเทศไทย / โดย สนิท สมัครการ ... [และคนอื่นๆ].

by สนิท สมัครการ.

Call number: 390.09 ส532 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งปะเทศไทย, 2521. Description: 120 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (3).

17. รายงานเรื่องการแต่งงานของกะเหรี่ยง / โดย สารภี ศิลา, วิเชียร คชาอนันต์.

by สารภี ศิลา | วิเชียร คชาอนันต์ | สถาบันวิจัยชาวเขา.

Call number: 390.09 ส673ร Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2530. Description: 16 หน้า : ภาพประกอบสี.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส673ร] (1).

18. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Call number: 390.09 ส532 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513. Description: 180 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (2).

19. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Call number: 390.09 ส532 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513. Description: 163 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

20. ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ / โดย หนานเต๋จา

by หนานเต๋จา.

Call number: 390.09 ห157ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ประเทืองวิทยา, 2517 Description: 384 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ห157ป] (2).