Your search returned 2 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. ประวัติศาสตร์องค์กรชุมชนรูปแบบใหม่ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สันติพงษ์ ช้างเผือก ... [และคนอื่นๆ]

by สันติพงษ์ ช้างเผือก.

Call number: 959.3 ป373 (สพ. 3) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 Description: 16 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป373] (1).

2. ยุทธศาสตร์เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ--กลไกการพัฒนาวิธีคิดชุมชนบ้านนาบอน / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

by ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ.

Call number: 363.7282 ป619ย Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554 Description: 60 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.7282 ป619ย] (1).