Refine your search

Your search returned 339 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
181. กะปิเยาะห์ คน กะมิยอ : ชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล

by เกศสุดา สิทธิสันติกุล.

Call number: 307.14 ก372 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 Description: ก-จ, 195 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก372] (1).

182. สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากรในสถานการณ์สากล ปี พ.ศ. 2547-2548 / โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กฤษฎา บุญชัย, วรินทรา ไกยูรวงศ์.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | กฤษฎา บุญชัย | วรินทรา ไกยูรวงศ์.

Call number: 333.72 ป347ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ป347ส] (1).

183. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม = The public participation handbook : making better decisions through citizen involvement / เขียนโดย เจมส์ แอล. เครย์ตัน ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล, เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี

by เครย์ตัน, เจมส์ แอล | วันชัย วัฒนศัพท์ | เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี | ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: 352.37 ค749ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 Description: 24, 390 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.37 ค749ค] (1).

184. ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Civil society movement and development in Northeast Thailand / บรรณาธิการ, Noriyuki Suzuki และ Somsak Srisontisuk.

by สมศักดิ์ ศรีสันติสุข | ซูซูกิ, โนริยูกิ.

Call number: 303.48409593 ข234 (อ.) Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 Description: 372 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.48409593 ข234] (1).

185. คู่มือชุมชนปลอดการพนัน / บรรณาธิการ, ฐิตินบ โกมลนิมิ

by ฐิตินบ โกมลนิมิ | สำนักข่าวชาวบ้าน | โครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ.

Call number: 363.42 ค695 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวชาวบ้าน [และ] โครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ, 2550 Description: 168 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.42 ค695] (1).

186. บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังเฮือ เมืองทุลคม แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ผู้เขียน, เต็งเม็ง อย่างลือชัย

by เต็งเม็ง อย่างลือชัย.

Call number: 305.4 ต673บ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 Description: 424 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ต673บ] (1).

187. ท่าเกวียน : บทวิเคราะห์เบื้องต้นว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทยท่ามกลางการปิดล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม / โดย ยศ สันตสมบัติ

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 307.72072 ย152ท (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539 Description: 123 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72072 ย152ท] (1).

188. สื่อเล็กๆที่น่าใช้ในงานพัฒนา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.2 ก425ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552. Description: 427 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก425ส] (2).

189. วรรณกรรมปริทัศน์และการสังเคราะห์ความรู้เรื่อง "สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" / ผู้เขียน, ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ.

by ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ.

Call number: 361.8 ป533ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2552 Description: 110 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.8 ป533ว] (2).

190. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน / พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์

by พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์.

Call number: 307 พ525ก 2549 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เลิฟและลิพเพรส, 2549 Description: ก-ธ, 351 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 พ525ก 2549] (1).

191. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The community business management pattern in aspect of cooperation of cooperative women group, Baan Tonpheung, Muang-nga, Muany, Lamphun / โดย พิชิต เทพวรรณ์, หัวหน้าโครงการ

by พิชิต เทพวรรณ์.

Call number: 338.634 พ647ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2549 Description: ก-ช, 94 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: โครงการรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.634 พ647ร] (1).

192. วิธีวิทยาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน : บทสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเทศไทย และประสบการณ์จากต่างประเทศ / ผู้เขียน, สินธุ์ สโรบล

by สินธุ์ สโรบล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.

Call number: 307.72072 ส725ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2552 Description: 7, 82 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72072 ส725ว] (2).

193. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ก Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ก] (1).

194. การบริหารจัดการโครงการ /คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ก Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 68 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ก] (1).

195. กระบวนการทำงานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ก Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ก] (1).

196. ผู้นำ กับการทำงานเป็นทีม / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ผ Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 77 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ผ] (1).

197. การจัดการความขัดแย้งกับการทำงานในชุมชน / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ก Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ก] (1).

198. กลยุทธ์ในการศึกษาชุมชน / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ก Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ก] (1).

199. กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

by พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | บุญส่ง กวยเงิน | พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน.

Call number: 307.14 พ791ก Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 Description: 70 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ791ก] (1).

200. พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย : ความท้าทายและคำตอบของโลกอนาคต / บรรณาธิการ, สมพันธ์ เตชะอธิก

by สมพันธ์ เตชะอธิก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม.

Call number: 307.14 พ453 Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 Description: ก-ค, 55 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ453] (1).