Your search returned 3 results from 146142 records. Subscribe to this search

|
1. สายใยชุมชนต้นแบบ. ภาคใต้ / คณะผู้จัดทำ, ปรารถนา มงคลธวัช ... [และคนอื่นๆ]

by ปรารถนา มงคลธวัช | กรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม. สำนักกิจการพิเศษ. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวัฒนธรรม.

Call number: 306.409593 ส661 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวัฒนธรรม สำนักกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2553 Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.409593 ส661] (1).

2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ผลการศึกษาระบบและการมีส่วนร่วมของระบบในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / ผู้เขียน, จำนงค์ บัวเนี่ยว.

by จำนงค์ บัวเนี่ยว.

Call number: 307.14 จ344ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550 Description: 126 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 จ344ก] (2).

3. สายใยชุมชนต้นแบบ. ภาคกลางและภาคตะวันออก / คณะผู้จัดทำ, ปรารถนา มงคลธวัช ... [และคนอื่นๆ]

by ปรารถนา มงคลธวัช | กรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม. สำนักกิจการพิเศษ. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวัฒนธรรม.

Call number: 306.409593 ส661 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวัฒนธรรม สำนักกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2553 Description: 400 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.409593 ส661] (1).