ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5275 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. หุบเขาและทุ่งราบ = Hill farms and paddifields / ริบรินส์ เบอร์ลิง ; แปลและเรียบเรียงโดย ปราณี วงษ์เทศ.

โดย เบอร์ลิง, ริบรินส์ | ปราณี วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 306 บ829ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306 บ829ห] (1).

102. พื้นฐานวัฒนธรรมไทย = Foundations of Thai culture / โดย ณรงค์ เส็งประชา.

โดย ณรงค์ เส็งประชา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 ณ215พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ณ215พ] (1).

103. สังคมวิทยาการเมือง / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 ส184ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.2 ส184ส] (1).

104. สังคมวิทยาการแพทย์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4 ม246ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

105. สังคมวิทยาศาสนา / จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์.

โดย จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 จ345ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, [2525?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 จ345ส] (3).

106. สังคมวิทยาศาสนา / บุญลือ วันทายนต์.

โดย บุญลือ วันทายนต์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 บ561ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.6 บ561ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 306.6 บ561ส] (1).

107. ศาสนากับสังคมไทย / โดย ส. ศิวรักษ์.

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 ส113ศ 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 ส113ศ 2525] (2).

108. ครอบครัวและวงศ์วาน / บุญลือ วันทายนต์.

โดย บุญลือ วันทายนต์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.8 บ561ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.8 บ561ค] (1).

109. การพัฒนาชุมชน / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

โดย จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 307 จ557ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 จ557ก] (1).

110. การพัฒนาชุมชน / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

โดย จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 307 จ557ก 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 จ557ก 2528] (1).

111. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว584ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว584ก] (1).

112. น้ำ = Water / มูลนิธิโลกสีเขียว.

โดย มูลนิธิโลกสีเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 333.91 ม686น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.91 ม686น] (1).

113. สังคมวิทยาเบื้องต้น / มงคล หวังสุขใจ, สิริพร ศรีหนองโคตร, ชมพู โกติรัมย์.

โดย มงคล หวังสุขใจ | สิริพร ศรีหนองโคตร | ชมพู โกติรัมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ม115ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ม115ส] (2).

114. สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล.

โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 พ693ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 พ693ส] (1).

115. Thailand : into the spirit world / Marlane Guelden.

โดย Guelden, Marlane.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 G925T (R.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0106 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Times Editions, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.344 G925T] (2).

116. The village in perspective : community and locality in rural Thailand / edited by Philip Hirsch.

โดย Hirsch, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 V713 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Social Research Institute, Chiang Mai University, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 V713] (3).

117. Chao Rai Thai : 1987 update / Laurence C. Judd.

โดย Judd, Laurence C | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 301 J92C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suriyaban, 1987สารสนเทศออนไลน์: abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 J92C] (2).

118. Sociology : the human science, / Elbert W. Stewart.

โดย Stewart, Elbert W.

เลขเรียกหนังสือ: 301 S849S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 S849S] (2).

119. The hill tribes of Northern Thailand : a socio-ethnological report / by Gordon Youg.

โดย Young, Gordon.

เลขเรียกหนังสือ: 301.29593 Y72H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Siam Society, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.29593 Y72H] (2).

120. Buddhist monk, Buddhist layman : a study of urdan monastic organization in Central Thailand / Jane Bunnag.

โดย Bunnag, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge Univerity Press, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 B942B] (2).