ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5276 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. A separate realiy : further conversations with Don Juan / Carlos Castaneda.

โดย Castaneda, Carlos.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 C346S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Bodley Head, 1973, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 C346S] (1).

122. The teachings of Don Juan : a Yaqui way of knowledge / Carlos Castaneda.

โดย Castaneda, Carlos.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 C346T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Simon and Schuster, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 C346T] (1).

123. The Semai : a nonviolent peole of Malaya / by Robert Knox Dentan.

โดย Dentan, Robert Knox.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 D414S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Holt, Rinehart and Winston, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 D414S] (2).

124. The domestication of the savage mind / Jack Goody.

โดย Goody, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 301.21 G658D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.21 G658D] (1).

125. The savage mind (La Pensee Seuvage) / Claude Levi-Strauss.

โดย Levi-Strauss, Claude.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 L666S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Weidenfeld and Nicholson, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 L666S] (1).

126. Invitation to sociology : a humanistic perspective / Peter L. Berger.

โดย Berger, Peter L.

เลขเรียกหนังสือ: 301 B496I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N.Y : Anchor Books, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 B496I] (3).

127. Participant observation / James P. Spradley

โดย Spradley, James P.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 S766P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcort College Publishers, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 S766P] (3).

128. Anthropology / William A. Haviland.

โดย Haviland, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 304 H388A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304 H388A] (1).

129. The adolescent : development, relationship and culture / F. Philip Rice.

โดย Rice, F. Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 R495A 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.235 R495A 1987] (1).

130. Minorities in American society / by Charles F. Marden and Gladys Meyer.

โดย Morden, Charles F | Meyer, Gladys.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8073 M322M 1978 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : D. Van Nostrand, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8073 M322M 1978] (1).

131. Social change and the individual : Japan before and after defeat in World War II / by Kazuko Tsurumi

โดย Tsurumi, Kazuko.

เลขเรียกหนังสือ: 304.152 T882S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.152 T882S] (2).

132. Elites, power structure and politics in Thai communities / Chakrit Noranitipadungkarn.

โดย Chakrit Noranitipadungkarn.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 C435E | 320.9593 C435E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Research Center, the National Institute of Development Administration, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.9593 C435E] (1). Checked out (1).

133. Trance and healing in Southeast Asia today / Ruth-Inge Heinze.

โดย Heinze, Ruth-Inge.

เลขเรียกหนังสือ: 366 H472T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 366 H472T] (2).

134. Les cetiya de sable : au Laos et en Thailande / Louis Gabaude.

โดย Gabaude, Louis.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2 G112C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Paris : Ecolo Francaise d'extreme-orient, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2 G112C] (2).

135. การละเล่นพื้นบ้านล้านนา = Lanna traditional games / โดย พีระพงศ์ บุญศิริ.

โดย พีระพงศ์ บุญศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 394.3 พ797ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.3 พ797ก] (1).

136. Japanese society / Chie Nakane

โดย Nakane, Chie.

เลขเรียกหนังสือ: 309.152 N163J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : University of California Press, 1973 c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 309.152 N163J] (2).

137. Sangha and state in Burma : a study of monastic sectraianism and leardership / E. Michael Mendelson.

โดย Mendelson, E. Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 301.58 M537S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.58 M537S] (2).

138. Women and women's issues : a handbook of tests and measures / Carole A. Beere.

โดย Beere, Carole A.

เลขเรียกหนังสือ: 301.412 B415W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco : Jossey-Bass, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.412 B415W] (1).

139. The ecological transition : cultural anthropology and human adaptation / John W. Bennett.

โดย Bennett, John W.

เลขเรียกหนังสือ: 301.31 B471E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Pergamon Press, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.31 B471E] (1).

140. Demographic transition and social change / Jay A. Weinstein.

โดย Weinstein, Jay A.

เลขเรียกหนังสือ: 301.32 W423D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Morristown, N.J. : General learning Press, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.32 W423D] (1).