ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5276 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ปัญญาชน : ชนชั้นนำในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 305.552 ว583ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มิ่งมิตร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.552 ว583ป] (2).

162. นิทานพื้นบ้านลาว "เชียงเหมี้ยง". เล่ม 1 / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์

โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209594 ร854น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการโครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209594 ร854น] (2).

163. Atlas of world population history / by Colin McEvedy and Richard Jones.

โดย McEvedy, Colin | Jones, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 M142A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Facts On File, c1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6 M142A] (1).

164. การวิจัยขั้นดำเนินงาน ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก / ผู้เขียน, ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์

โดย ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 003 ช436ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 003 ช436ก] (1).

165. สังคมวิกฤต ฤาประชาธิปไตยจะไปรอด / เฉลียว ปิยะชน

โดย เฉลียว ปิยะชน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฉ448ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ปราณ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฉ448ส] (1).

166. สองหน้าสังคมไทย : บทวิพากย์โครงสร้างอารยธรรมไทย / นิธิ เอียวศรีวงษ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 น612ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 น612ส] (1).

167. พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย / ปรานี วงษ์เทศ

โดย ปรานี วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 393 ป447พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393 ป447พ] (1).

168. ปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม = Social research : beyond texts / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ

โดย พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ป135 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ป135 2540] (3).

169. กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษารัฐ-สังคม ; สยามท่ามกลางกระแสโลกานุวัตร ; เมืองไทยในสิบปีหน้า / ชัยอนันต์ สมุทวณิช

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ช451ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ช451ก 2538] (2).

170. ทรัพยากรชีวภาพกับสังคมไทย / เจริญ คัมภีรภาพ, เขียน

โดย เจริญ คัมภีรภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.95 จ722ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.95 จ722ท] (2).

171. วัฒนธรรมเด็กเร่ร่อนในท้องถนน / สมพงษ์ จิตระดับ

โดย สมพงษ์ จิตระดับ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.568 ส263ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.568 ส263ว] (2).

172. สิ่งแวดล้อมศึกษา / วราพร ศรีสุพรรณ, บรรณาธิการ

โดย วราพร ศรีสุพรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.707 ส716 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโลกสีเขียวฯ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.707 ส716 2539] (3).

173. เกิดในเรือ / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.938 ส113ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย, สารคดี, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.938 ส113ก 2538] (2).

174. ชีวิตดั่งฝันที่เทือกเขาบรรทัด / ญิบ พันจันทร์, เขียน

โดย ญิบ พันจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8 ญ339ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศิลปวรรณกรรม, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 ญ339ช] (2).

175. สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน = Community environmental health / ณรงค์ ณ เชียงใหม่.

โดย ณรงค์ ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 363.72 ณ211ส เลขเรียกหนังสือ: WA670 ณ211ส 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA670 ณ211ส 2530] (2).

176. ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 น581ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 น581ช] (2).

177. สังคมเข้มแข็ง / ผู้เขียน, ธีรยุทธ บุญมี

โดย ธีรยุทธ บุญมี.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ธ641ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มิ่งมิตร, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ธ641ส] (2).

178. จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย / ธีรยุทธ บุญมี

โดย ธีรยุทธ บุญมี.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ธ641จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ธ641จ] (2).

179. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว

โดย เพ็ญแข แสงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 300.7 พ884ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.7 พ884ก] (1).

180. วัฒนธรรมและประเพณีไทยพวน / โพธิ์ แซมลำเจียก

โดย โพธิ์ แซมลำเจียก.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09594 พ969ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09594 พ969ว] (1).