ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5112 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ท้าวฮุ่งหรือเจือง

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท382] (1).

2. สังคมวิทยาชนบท / รัชนีกร เศรษโฐ.

โดย รัชนีกร เศรษโฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ร334ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร334ส] (1).

3. สังคมกับการปกครอง / ณรงค์ สินสวัสดิ์.

โดย ณรงค์ สินสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 ณ214ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.8 ณ214ส] (1).

4. ประชากรศาสตร์ / เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

โดย เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 พ891ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 พ891ป] (1).

5. สังคมวิทยาการเมือง / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 ส184ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.2 ส184ส] (1).

6. The domestication of the savage mind / Jack Goody.

โดย Goody, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 301.21 G658D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.21 G658D] (1).

7. Anthropology / William A. Haviland.

โดย Haviland, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 304 H388A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304 H388A] (1).

8. สังคมวิกฤต ฤาประชาธิปไตยจะไปรอด / เฉลียว ปิยะชน

โดย เฉลียว ปิยะชน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฉ448ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ปราณ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฉ448ส] (1).

9. Urban world, global city / David Clark

โดย Clark, David.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 C592U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 C592U] (1).

10. Women, health and medicine / Agnes Miles

โดย Miles, Agnes.

เลขเรียกหนังสือ: 610.82 M643W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milton Keynes : Open University Press, 1993, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.82 M643W] (1).

11. Qualitative data analysis : a user-friendly guide for social scientists / Ian Dey

โดย Dey, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 300.723 D528Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.723 D528Q] (1).

12. Consumption / Robert Bocock

โดย Bocock, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 339.47 B665C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.47 B665C] (1).

13. Social research : philosophy, politics and practice / edited by Martyn Hammersley

โดย Hammersley, Martyn.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 S678] (1).

14. Understanding social theory / Derek Layder

โดย Layder, Derek.

เลขเรียกหนังสือ: 301.01 L426U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.01 L426U] (1).

15. Muslim Philippines / edited by Antonio Isidro, Mamitua Saber

โดย Saber, Mamitua.

เลขเรียกหนังสือ: 305.6970599 M987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Marawi City : University Research Center, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.6970599 M987] (1).

16. Economic development / Feliciano R. Fajardo

โดย Fajardo, Feliciano R.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 F175E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Metro Manila, Philippines : National Book Store, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9 F175E] (1).

17. Peasants and peasant societies : selected readings / edited by Teodor Shanin

โดย Shanin, Teodor.

เลขเรียกหนังสือ: 305.5633 P363 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex, England : Penguin Books, 1975. c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.5633 P363] (1).

18. Nepalese women / Indra Majupuria

โดย Majupuria, Indra.

เลขเรียกหนังสือ: 305.488914 M234N ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New editionข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Tecpress Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.488914 M234N] (1).

19. The anthropological imagination / Muriel Dimen-Schein.

โดย Dimen-Schein, Muriel.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 D582A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 D582A] (1).

20. Sociology / Erich Goode.

โดย Goode, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 301 G647S 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 G647S 1988] (1).