ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 331 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติแนวความคิดทางสังคมวิทยา / สุนทรี ศีลพิพัฒน์

โดย สุนทรี ศีลพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส814ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 ส814ป] (1).

2. หลักสังคมวิทยา / อุทัย หิรัญโต.

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 301 อ821ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 อ821ห] (1).

3. กระบวนการกลุ่ม / ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

โดย ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 ฉ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302.3 ฉ152ก] (1).

4. สังคมชาวบ้านนา / พิชญ์ สมพอง.

โดย พิชญ์ สมพอง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ639ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 พ639ส] (1).

5. ประชากรศาสตร์ / นิพนธ์ เทพวัลย์.

โดย นิพนธ์ เทพวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น616ป 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.6 น616ป 2519] (1).

6. ผู้หญิงและสันติภาพ / ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

โดย ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ศ812ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.4 ศ812ผ] (1).

7. มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม / ดำรงค์ ฐานดี.

โดย ดำรงค์ ฐานดี.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ด493ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306 ด493ม] (1).

8. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว584ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว584ก] (1).

9. Enlightened women : modernist feminism in a postmodern age / Alison Assiter.

โดย Assiter, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 305.42 A848E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.42 A848E] (1).

10. The Social reality of religion / Peter L. Berger.

โดย Berger, Peter L.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 B496S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 B496S] (1).

11. Burma and beyond / J. George Scott.

โดย Scott, J. George.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8958 S427B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Grayson and Grayson, 1932สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.8958 S427B] (1).

12. Rural social systems / Charles P. Loomis.

โดย Loomis, Charles P.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 L863R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, 1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 L863R] (1).

13. Society : its organization and operation / A. Walfred Andersonใ

โดย Anderson, A. Walfred.

เลขเรียกหนังสือ: 301 A545S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : D. Van Nostrand, c1964ใสามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 A545S] (1).

14. Urbanization in Asia and the Far East / Philip M. Hauser.

โดย Hauser, Philip M.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 H376U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Calcutta : Unesco, 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.76 H376U] (1).

15. Sociology : an analysis of life in modern society / Arnold W. Green.

โดย Green, Arnold W.

เลขเรียกหนังสือ: 301 G795S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : McGraw-Hill Book, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 G795S] (1).

16. Faith for living / Lewis Mumford.

โดย Mumford, Lewis.

เลขเรียกหนังสือ: 304 M962F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harcourt Brace, 1940สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304 M962F] (1).

17. Stepchild in the family : a view of children in remarriage / Anne W. Simon.

โดย Simon, Anne W.

เลขเรียกหนังสือ: 306.874 S594S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Odyssey Press, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.874 S594S] (1).

18. A centennial reader / Jane Addams.

โดย Addams, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 303.66092 A214C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Macmillan, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.66092 A214C] (1).

19. Man and wife / Emily Hartshorne Mudd.

โดย Mudd, Emily Hartshorne.

เลขเรียกหนังสือ: 362.8286 M943M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W. W. Norton, 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 362.8286 M943M] (1).

20. The practice of marriage counseling / Emily Hartshorne Mudd.

โดย Mudd, Emily Hartshorne.

เลขเรียกหนังสือ: 362.8286 M943P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Association Press, 1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 362.8286 M943P] (1).