ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2497 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ท้าวฮุ่งหรือเจือง

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท382] (1).

2. สังคมวิทยาชนบท / รัชนีกร เศรษโฐ.

โดย รัชนีกร เศรษโฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ร334ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร334ส] (1).

3. สังคมกับการปกครอง / ณรงค์ สินสวัสดิ์.

โดย ณรงค์ สินสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 ณ214ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.8 ณ214ส] (1).

4. ประชากรศาสตร์ / เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

โดย เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 พ891ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 พ891ป] (1).

5. สังคมวิทยาการเมือง / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 ส184ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.2 ส184ส] (1).

6. สังคมวิกฤต ฤาประชาธิปไตยจะไปรอด / เฉลียว ปิยะชน

โดย เฉลียว ปิยะชน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฉ448ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ปราณ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฉ448ส] (1).

7. สังคมวิทยา / บุญธรรม เทศนา, ผู้เรียบเรียง

โดย บุญธรรม เทศนา.

เลขเรียกหนังสือ: 301 บ471ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 บ471ส] (1).

8. "สืบสานตำนานไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว"

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] : 2540 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. มรรยาทสัมพันธ์ / ภิญโญ ทองดี

โดย ภิญโญ ทองดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL (1).

10. ประชากรศาสตร์ : สาระเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ / เกื้อ วงศ์บุญสิน

โดย เกื้อ วงศ์บุญสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ก861ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ก861ป] (1).

11. แนะแนววิจัยทางภาวะวิทยา / เชิดลาภ วสุวัต

โดย เชิดลาภ วสุวัต.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ., 2536?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. พลังร่วมสร้าง : สวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน / บรรณาธิการ, สุวัฒน์ คงแป้น.

โดย สุวัฒน์ คงแป้น | มูลนิธิชุมชน.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : มูลนิธิชุมชน, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. คมวาทะปัญญาชนสยาม / ส. ศิวรักษ์.

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.882 ส113ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.882 ส113ค] (1).

14. เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ / วัลลภ ลำพาย

โดย วัลลภ ลำพาย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ว447ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ว447ท] (1).

15. ทรรศนะ

เลขเรียกหนังสือ: 089.95911 ท156 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมกิจวัฒนธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 089.95911 ท156 2547] (1).

16. สังคมวิทยา = Sociology / ทัศนีย์ ทองสว่าง.

โดย ทัศนีย์ ทองสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ท185ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ท185ส] (1).

17. คู่มือการจ้างงาน / กระทรวงแรงงาน

โดย กระทรวงแรงงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 331.1 ก218ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.1 ก218ค] (1).

18. ระเบียบวิธีวิจัย / อรุณี อ่อนสวัสดิ์.

โดย อรุณี อ่อนสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 อ419ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 อ419ร] (1).

19. ยูโทเปีย : เซอร์ โธมัส มอร์ / สมบัติ จันทรวงศ์, ผู้แปล

โดย สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 321.07 ย479 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.07 ย479 2551] (1).

20. 1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

เลขเรียกหนังสือ: 322.42 ธ285ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 322.42 ธ285ห] (1).