ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1257 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The domestication of the savage mind / Jack Goody.

โดย Goody, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 301.21 G658D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.21 G658D] (1).

2. Anthropology / William A. Haviland.

โดย Haviland, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 304 H388A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304 H388A] (1).

3. Urban world, global city / David Clark

โดย Clark, David.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 C592U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 C592U] (1).

4. Women, health and medicine / Agnes Miles

โดย Miles, Agnes.

เลขเรียกหนังสือ: 610.82 M643W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milton Keynes : Open University Press, 1993, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.82 M643W] (1).

5. Consumption / Robert Bocock

โดย Bocock, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 339.47 B665C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.47 B665C] (1).

6. Social research : philosophy, politics and practice / edited by Martyn Hammersley

โดย Hammersley, Martyn.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 S678] (1).

7. Understanding social theory / Derek Layder

โดย Layder, Derek.

เลขเรียกหนังสือ: 301.01 L426U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.01 L426U] (1).

8. Muslim Philippines / edited by Antonio Isidro, Mamitua Saber

โดย Saber, Mamitua.

เลขเรียกหนังสือ: 305.6970599 M987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Marawi City : University Research Center, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.6970599 M987] (1).

9. Economic development / Feliciano R. Fajardo

โดย Fajardo, Feliciano R.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 F175E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Metro Manila, Philippines : National Book Store, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9 F175E] (1).

10. Peasants and peasant societies : selected readings / edited by Teodor Shanin

โดย Shanin, Teodor.

เลขเรียกหนังสือ: 305.5633 P363 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex, England : Penguin Books, 1975. c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.5633 P363] (1).

11. Nepalese women / Indra Majupuria

โดย Majupuria, Indra.

เลขเรียกหนังสือ: 305.488914 M234N ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New editionข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Tecpress Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.488914 M234N] (1).

12. The anthropological imagination / Muriel Dimen-Schein.

โดย Dimen-Schein, Muriel.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 D582A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 D582A] (1).

13. Sociology / Erich Goode.

โดย Goode, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 301 G647S 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 G647S 1988] (1).

14. Sociology / Rodney Stark.

โดย Stark, Rodney.

เลขเรียกหนังสือ: 301 S795S 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 S795S 1992] (1).

15. Sociology in our times / Diana Kendall.

โดย Kendall, Diana.

เลขเรียกหนังสือ: 301 K33S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 K33S 1999] (1).

16. Consumerism : as a way of life / Steven Miles

โดย Miles, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 381.3 M643C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.3 M643C] (1).

17. Femininity / Susan Brownmiller

โดย Brownmiller, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 305.42 B885F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Fawcett Columbine, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.42 B885F] (1).

18. China's minority nationalities

เลขเรียกหนังสือ: 305.895 C539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: China : China Nationalities Photographic Art Publishing House, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 C539] (1).

19. จารึกไว้ท่ามกลางยุคสมัยที่ซับซ้อน / อภิชาต ทองอยู่.

โดย อภิชาต ทองอยู่.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2526สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. Group dynamics / Donelson R. Forsyth

โดย Forsyth, Donelson R.

เลขเรียกหนังสือ: 302.34 F735G 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.34 F735G 1999] (1).