ผลการค้นหาของคุณมี 36 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดตาก = Population and housing census : Changwat Tak / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021 ส691ส ตก. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2513-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ส ตก.] (3).

2. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

โดย สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

3. เอกสารประกอบการสัมมนา ล้านนาคดีศึกษา : เพลงและการละเล่นพื้นบ้านล้านนา / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเชียงใหม่

โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 394.3 ศ814อ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 394.3 ศ814อ] (1).

4. รายงานการศึกษาเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่สำคัญในเขตภาคเหนือ ในระหว่างปี 2537-2538 / โดย ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข

โดย ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 553.7 พ976ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 553.7 พ976ร] (1).

5. รายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่, วันที่ 5 ตุลาคม 2538 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย การสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ (2538 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 363.728 ก525ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.728 ก525ร] (2).

6. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนหมู่บ้าน ... เรื่องความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ จังหวัดน่าน / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร น.น. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร น.น.] (1).

7. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดลำปาง เรื่องความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ / สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร ล.ป. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำปาง : สำนักงาน, 2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร ล.ป.] (1).

8. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ ... เชียงใหม่ = Preliminary report the ... population and housing census / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ร ช.ม.] (1).

9. รายงานผลสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร ช.ม.] (1).

10. รายงานผลโครงการสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดพะเยา / สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร พ.ย. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พะเยา : สำนักงาน, 2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร พ.ย.] (1).

11. รายงานผลโครงการสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดแพร่ / สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร พ.ร. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร พ.ร.] (1).

12. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดแพร่ เรื่องความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ / สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร พ.ร. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: แพร่ : สำนักงาน, [2543?]-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร พ.ร.] (1).

13. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ ... น่าน = Prelimlnary report the ... population and housing census Nan / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021 ส691ร น.น. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: น่าน : สำนักงาน, 2543-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ร น.น.] (1).

14. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... พะเยา = Preliminary report the ... population and housing census Phayao / สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021 ส691ร พ.ย. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พะเยา : สำนักงาน, 2543-. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ร พ.ย.] (3).

15. ลักษณะเศรษฐกิจสังคมและประชากร พ.ศ. 2526 จังหวัดตาก / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ม246ล (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2527สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ม246ล] (1).

16. การจัดการระบบนิเวศต้นน้ำทางภาคเหนือของประเทศไทย / โดย มิ่งสรรพ์ สันติกาญจน์ ขาวสอาด

โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 333.91 ม559ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.91 ม559ก] (1).

17. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2548 และสรุปผลการเปรียบเทียบการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนช่วงปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2548 / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 352.73 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 352.73 ส691ส] (1).

18. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 364.1323 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 364.1323 ส691ส] (1).

19. รายงานการติดตามผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ. 2548 จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จัดเตรียมโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย | โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.1309593 ส181ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 352.1309593 ส181ร] (1).

20. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2548 (เมื่อบริหารงานครบ 6 เดือน) จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 351.593 ส691ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนัก, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 351.593 ส691ส] (1).