ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คนยองเมืองลำพูน / แสวง มาละแซม.

โดย แสวง มาละแซม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ส969ค 2544 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

2. ประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2540 / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 927.09593 ศ814ป 2540 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม, 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. ประวัติศาสตร์องค์กรชุมชนรูปแบบใหม่ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สันติพงษ์ ช้างเผือก ... [และคนอื่นๆ]

โดย สันติพงษ์ ช้างเผือก.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป373 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป373] (1).

4. ประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2539 / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 927.09593 ศ814ป 2539 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).