ผลการค้นหาของคุณมี 81 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The fate of the earth / Jonathan Schell

โดย Schell, Jonathan.

เลขเรียกหนังสือ: 355.0217 S322F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Avon Books, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 355.0217 S322F] (1).

2. The Burman : his life and notions / by Shway Yoe

โดย Yoe, Shway.

เลขเรียกหนังสือ: 915.91 Y54B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Norton Library, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.91 Y54B] (1).

3. The independence movement / John Maliekal

โดย Maliekal, John.

เลขเรียกหนังสือ: 954.035 M251I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangalore, India : Centre for Social Action, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 954.035 M251I] (1).

4. Civilisation : a personal view / Kenneth Clark

โดย Clark, Kenneth.

เลขเรียกหนังสือ: 901.9 C593C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper & Row, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 901.9 C593C] (1).

5. Magic, science and religion and other essays / Bronislaw Malinowski.

โดย Malinowski, Bronislaw.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 M251M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N.Y. : Doubleday Anchor Books, 1954, c1948สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 M251M] (1).

6. Patterns of culture / by Ruth Benedict.

โดย Benedict, Ruth.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 B463P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Sentry ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin , 1934สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 B463P] (1).

7. The hero with a thousand faces / Joseph Campbell.

โดย Campbell, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 C188H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Paladin Grafton Books, 1988, c1949สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 C188H] (1).

8. Thai village life : culture and transition in the Northeast / Seri Phongphit with Kevin Hewison

โดย Seri Phongphit | Hewison, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 S485T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Village Foundation, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 S485T] (2).

9. Power and culture : the struggle against powerty in Thailand = พลังกับวัฒนธรรม : การต่อสู้กับความยากจนในประเทศไทย / Ernst W. Gohlert

โดย Gohlert, Ernst W.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 G614P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1991, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 G614P] (2).

10. Monks, mountains and magic : explorations of Thailand / John Cadet

โดย Cadet, John.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4 C123M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Browne International, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4 C123M] (2).

11. Folk elements in Burmese buddhism / Maung Htin Aung

โดย Htin Aung, Maung.

เลขเรียกหนังสือ: 398.41 H873F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rangoon : Buddha Sasana Council Press, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.41 H873F] (2).

12. Inside Southeast Asia : Thai, Javanese and Filipino interpretations of everyday life / Niels Mulder

โดย Mulder, Niels.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0959 M954I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Duang Komol, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0959 M954I] (4).

13. The primitive world and its transformations / by Robert Redfield

โดย Redfield, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 R315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1962, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 R315P] (3).

14. The supernatural in Thai life / text by John Hoskin ; photographs by Jean-Leo Dugast

โดย Hoskin, John | Dugast, Jean-Leo.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 H826S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Tammarind Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 H826S] (1). Items available for reference: [Call number: 398.21 H826S] (1).
Special Status (1).

15. The village in perspective : community and locality in rural Thailand / edited by Philip Hirsch.

โดย Hirsch, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 V713 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Social Research Institute, Chiang Mai University, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 V713] (3).

16. The hill tribes of Northern Thailand : a socio-ethnological report / by Gordon Youg.

โดย Young, Gordon.

เลขเรียกหนังสือ: 301.29593 Y72H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Siam Society, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.29593 Y72H] (2).

17. Buddhist monk, Buddhist layman : a study of urdan monastic organization in Central Thailand / Jane Bunnag.

โดย Bunnag, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 301.2 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge Univerity Press, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.2 B942B] (2).

18. Invitation to sociology : a humanistic perspective / Peter L. Berger.

โดย Berger, Peter L.

เลขเรียกหนังสือ: 301 B496I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Garden City, N.Y : Anchor Books, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 B496I] (3).

19. Trance and healing in Southeast Asia today / Ruth-Inge Heinze.

โดย Heinze, Ruth-Inge.

เลขเรียกหนังสือ: 366 H472T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 366 H472T] (2).

20. Evil in the morning of the world : phonomenological approaches to a B alinese communit / John Stephen Lansing.

โดย Lansing, John Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0923 L295E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ann Arbor : Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0923 L295E] (2).