ผลการค้นหาของคุณมี 103 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Enlightened women : modernist feminism in a postmodern age / Alison Assiter.

โดย Assiter, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 305.42 A848E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.42 A848E] (1).

2. The Social reality of religion / Peter L. Berger.

โดย Berger, Peter L.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 B496S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 B496S] (1).

3. Burma and beyond / J. George Scott.

โดย Scott, J. George.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8958 S427B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Grayson and Grayson, 1932สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.8958 S427B] (1).

4. Rural social systems / Charles P. Loomis.

โดย Loomis, Charles P.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 L863R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, 1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 L863R] (1).

5. Society : its organization and operation / A. Walfred Andersonใ

โดย Anderson, A. Walfred.

เลขเรียกหนังสือ: 301 A545S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : D. Van Nostrand, c1964ใสามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 A545S] (1).

6. Urbanization in Asia and the Far East / Philip M. Hauser.

โดย Hauser, Philip M.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 H376U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Calcutta : Unesco, 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.76 H376U] (1).

7. Sociology : an analysis of life in modern society / Arnold W. Green.

โดย Green, Arnold W.

เลขเรียกหนังสือ: 301 G795S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : McGraw-Hill Book, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 G795S] (1).

8. Faith for living / Lewis Mumford.

โดย Mumford, Lewis.

เลขเรียกหนังสือ: 304 M962F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harcourt Brace, 1940สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304 M962F] (1).

9. Stepchild in the family : a view of children in remarriage / Anne W. Simon.

โดย Simon, Anne W.

เลขเรียกหนังสือ: 306.874 S594S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Odyssey Press, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.874 S594S] (1).

10. A centennial reader / Jane Addams.

โดย Addams, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 303.66092 A214C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Macmillan, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.66092 A214C] (1).

11. Man and wife / Emily Hartshorne Mudd.

โดย Mudd, Emily Hartshorne.

เลขเรียกหนังสือ: 362.8286 M943M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W. W. Norton, 1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 362.8286 M943M] (1).

12. The practice of marriage counseling / Emily Hartshorne Mudd.

โดย Mudd, Emily Hartshorne.

เลขเรียกหนังสือ: 362.8286 M943P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Association Press, 1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 362.8286 M943P] (1).

13. The cultural nature of human development / Barbara Rogoff

โดย Rogoff, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York, N.Y. : Oxford University Press, 2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. Zapotec women : gender, class, and ethnicity in globalized Oaxaca / Lynn Stephen

โดย Stephen, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., rev. and updatedข้อมูลการพิมพ์: Durham, N.C. ; London : Duke University Press, 2005สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

15. Undoing gender / Judith Butler

โดย Butler, Judith.

เลขเรียกหนังสือ: 305.3 B985U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York ; London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.3 B985U] (1).

16. Racism : a short history / Geogre M. Fredrickson.

โดย Fredrickson, Geogre M.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8009 F852R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Scribe, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.8009 F852R] (1).

17. Politics and religion / Steve Bruce.

โดย Bruce, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 322.1 B887P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Polity, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 322.1 B887P] (1).

18. Men and war : the challenge of youth / Naill Brennan.

โดย Brennan, Niall.

เลขเรียกหนังสือ: 172.4 B838M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Melbourne : Hawthorn Press, 1972ชื่อเรื่องอื่น: Men & war.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 172.4 B838M] (1).

19. The moral order : an introduction to the human situation / Raoul Naroll.

โดย Naroll, Raoul.

เลขเรียกหนังสือ: 170 N232M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 170 N232M] (1), PYULIB-DW [Call number: 170 N232M] (1).

20. Elites, power structure and politics in Thai communities / Chakrit Noranitipadungkarn.

โดย Chakrit Noranitipadungkarn.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 C435E | 320.9593 C435E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Research Center, the National Institute of Development Administration, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.2 C435E] (1), PYULIB-DW [Call number: 320.9593 C435E] (1).