ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พิเคราะห์ "นิธิ" ปราชญ์เจ็กๆ / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 พ631 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 พ631] (1).

2. คำมีคม ว่าด้วยภาษา วัฒนธรรมและอำนาจ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 น612ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 น612ก] (1).

3. อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 น612อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 น612อ] (1).

4. ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 น581ช 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 น581ช 2547] (1).

5. ชาติไทยในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล

โดย โสภา ชานะมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 305.552 ส984ช ประเภทของทรัพยากร: article Articleครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.552 ส984ช] (1).

6. ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 น581ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 น581ช] (2).

7. ไทยน้อย ไทยใหญ่ ไทยสยาม / โดย ศรีศักร วัลลิโภดม, สุจิตต์ วงษ์เทศ

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม | สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895911 ศ255ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: จัดพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 ศ255ท] (5).

8. แนวคิดและฮีตคอง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง / ดวงเดือน บุนยาวง, โอทอง คำอินซู ; ชาย โพธิสิตา, สมชาย นิลอาธิ, แปล

โดย ดวงเดือน บุนยาวง | โอทอง คำอินซู | ชาย โพธิสิตา | สมชาย นิลอาธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09594 ด175น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09594 ด175น] (2).

9. ชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง.

โดย ศิราพร ณ ถลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ศ538ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ศ538ช] (2).

10. ว่าด้วย "เพศ" ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผู้หญิง เกย์ เพศศึกษา และกามารมณ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.7 น612ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.7 น612ว] (1). Checked out (1).

11. ป่อเต็กตึ้ง : บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย / กรรณิการ์ ตันประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กรรณิการ์ ตันประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.7632 ป519 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.7632 ป519 2545] (1).

12. ก่อนยุคพระศรีอารีย์ ว่าด้วยศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 น612ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3444 น612ก] (2).

13. ชาวเขาในไทย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 บ424ช 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 บ424ช 2545] (1).

14. กูเป็นนิสิตนักศึกษา เจ้าขุนทองไปปล้น / สุจิตต์ วงษ์เทศ.

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส752ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส752ก] (2).

15. (ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 306 น612ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 น612ต] (2).

16. ตำนานบั้งไฟพญานาคคำบอกเล่าชาวบ้านสอบฝั่งโขง เมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว พญาคันคาก หรือ คางคกยกรบ / สุจิตต์ วงษ์เทศ, ยกเรื่อง ; ทวีศักดิ์ ใยเมือง, ยกรูป.

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: ย. ส752ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ส752ต] (1).

17. เกียวโต ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ (ฉบับปรับปรุง) / นิธิ เอียวศรีวงศ์, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 น612ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 น612ก 2547] (1).

18. เกิดเป็นกำมุ : ชีวิตและหมู่บ้าน = Being Kammu : my village, my life / ดำรง ทายานิน, เขียน ; ปรานี วงษ์เทศ, แปล

โดย ดำรง ทายานิน.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89593 ด491ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89593 ด491ก] (2).

19. หมู่บ้านอีสานยุค "สงครามเย็น" สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ส781ห 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ส781ห 2548] (1).

20. บนแผ่นดินร้องไห้ ใฮ ขันจันทา / จิตติมา ผลเสวก.

โดย จิตติมา ผลเสวก.

เลขเรียกหนังสือ: 333.76 จ425บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.76 จ425บ] (1).