ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คลื่นลูกที่ 5-ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49593 ก768ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ก768ค] (2).

2. มองฝันวันข้างหน้า : วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2560 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49593 ก768ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ก768ม] (2).

3. กระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย : ต้นตอเศรษฐกิจถดถอย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 ก768ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ก768ก] (2).

4. ชุมชนนิยม : ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ก768ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก768ช] (2).

5. คลื่นลูกที่ 5-ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49593 ก768ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ก768ค 2543] (2).

6. คลื่นลูกที่ 5-ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49593 ก768ค 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ก768ค 2548] (2).