ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 221 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Thai village life : culture and transition in the Northeast / Seri Phongphit with Kevin Hewison

โดย Seri Phongphit | Hewison, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 S485T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Village Foundation, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 S485T] (2).

2. Monks, mountains and magic : explorations of Thailand / John Cadet

โดย Cadet, John.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4 C123M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Browne International, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4 C123M] (2).

3. Chiang Mai & the hill tribes / Richard Goldrick

โดย Goldrick, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 G621C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Sangdad, c1992สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 G621C] (1). Special Status (1).

4. Thailand : into the spirit world / Marlane Guelden.

โดย Guelden, Marlane.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 G925T (R.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0106 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Times Editions, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.344 G925T] (2).

5. The village in perspective : community and locality in rural Thailand / edited by Philip Hirsch.

โดย Hirsch, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 V713 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Social Research Institute, Chiang Mai University, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 V713] (3).

6. Chao Rai Thai : 1987 update / Laurence C. Judd.

โดย Judd, Laurence C | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 301 J92C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suriyaban, 1987สารสนเทศออนไลน์: abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 J92C] (2).

7. The hill tribes of Northern Thailand : a socio-ethnological report / by Gordon Youg.

โดย Young, Gordon.

เลขเรียกหนังสือ: 301.29593 Y72H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Siam Society, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.29593 Y72H] (2).

8. Elites, power structure and politics in Thai communities / Chakrit Noranitipadungkarn.

โดย Chakrit Noranitipadungkarn.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 C435E | 320.9593 C435E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Research Center, the National Institute of Development Administration, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.9593 C435E] (1). Checked out (1).

9. Les cetiya de sable : au Laos et en Thailande / Louis Gabaude.

โดย Gabaude, Louis.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2 G112C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Paris : Ecolo Francaise d'extreme-orient, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2 G112C] (2).

10. Change and persistence in Thai Society : essays in Honor of Lauriston Sharp / edited by G. William Skinner and A. Thomas Kirsch.

โดย Skinner, G. William | Kirsch, A. Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 301.24 C456 เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0056 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.24 C456] (2). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0056] (1).

11. The recent fertility decline in the Chiang Mai area of Thailand / Tieng Pardthaisong.

โดย Tieng Pardthaisong.

เลขเรียกหนังสือ: 301.321 T562R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Honolulu : East-West Center, 1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.321 T562R] (2), PYULIB-DW [Call number: 301.321 T562R] (1).

12. Women's roles in the development of the farming systems in Phatthalung Province, Southern Thailand / Sirirat Taneerananon, Piroge Suwanjinda

โดย Sirirat Taneerananon | Piroge Suwanjinda.

เลขเรียกหนังสือ: 331.4 S619W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.4 S619W] (1).

13. Plants and people of the Golden Triangle : ethnobotany of the hill tribes of Northern Thailand / Edward F. Anderson

โดย Anderson, Edward F.

เลขเรียกหนังสือ: 580.9593 A546P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 580.9593 A546P] (1). Special Status (1).

14. Logger, monks, students, and entrepreneurs : four essays on Thailand / Bryan Hunsaker ... [et al.]

โดย Hunsaker, Bryan.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 L832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: DeKalb, Ill. : Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 L832] (1).

15. Food and population in a Northeast Thai village / by Hayao Fukui ; translated by Peter Hawkes

โดย Fukui, Hayao | Hawkes, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 363.809593 F961F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Honolulu, Hawaii : University of Hawaii Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.809593 F961F] (1).

16. The narcotics problem : a study and analysis of its legal aspects / Chaiyos Hemarajata

โดย Chaiyos Hemarajata.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2909593 C435N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Research Dissemination Project, Research Division, Chulalongkorn University, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.2909593 C435N] (1).

17. Principles and models of early childhood development in Thai cultural ways / by Tisana Khemmani and others

โดย Tisana Khemmani.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2309593 T598P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Research Dissemination Project Research Division Chulalongkorn University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.2309593 T598P] (1).

18. Women reshaping the society : a challenge for the remaining decade / by Suteera Thomson and Maytinee Bhongsvej

โดย Suteera Thomson | Maytinee Bhongsvej | Gender and Development Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 305.488593 S965W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Gender and Davelopment Research Institute, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.488593 S965W] (4).

19. Women and employment in Thailand / by Vichitr Raviwongse, Narumol Nirathron

โดย Vichitr Raviwongse | Narumol Nirathron.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4309593 V634W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Labour Development and Welfare Department, Thammasat University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4309593 V634W] (2).

20. Community participation in providing care, services and activities for Thai elderly : preliminary report / Malinee Wongsith, Siriwan Siriboon, Achara Entz

โดย Malinee Wongsith | Siriwan Siriboon | Achara Entz | Chulalongkorn University. Institute of Population Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 362.609593 M251C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Institute of Population Studies, Chulalongkorn Univeristy, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.609593 M251C] (1).