ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1963 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. ความบกพร่องทางการได้ยิน : ผลกระทบทางจิตวิทยา การศึกษา และสังคม / ศรียา นิยมธรรม

โดย ศรียา นิยมธรรม | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ภาควิชาการศึกษาพิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: 612.85 ศ239ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.85 ศ239ค 2538] (2).

122. Computation and cognition : toward a foundation for cognitive science / Zenon W. Pylyshyn

โดย Pylyshyn, Zenon W.

เลขเรียกหนังสือ: 153 P996C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1986, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153 P996C] (1).

123. กลยุทธ์การสยบฤทธิ์เดชลูกของคุณ / โรซานี พริตตัน, เขียน ; พรทิพย์ จูงมาโนชญ์, แปลและเรียบเรียง

โดย พริตตัน, โรซานี | พรทิพย์ จูงมาโนชญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 พ424ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 พ424ก] (1).

124. การฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย = Life skills training for increasing academic achievement and self-esteem of college students / กัลยา เฟื่องเพียร

โดย กัลยา เฟื่องเพียร.

เลขเรียกหนังสือ: 170.440715 ก398ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 170.440715 ก398ก] (1).

125. ศิลปะการใช้จิตวิทยา / ผู้เขียน, สุเมธ แสงนิ่มนวล.

โดย สุเมธ แสงนิ่มนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส843ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ส843ศ] (2).

126. สัมผัสที่ 10, ภาคปฏิบัติ. เล่ม 2 = The tenth insight an experiential guide / โดย เจมส์ เรดฟิลด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นนทกร

โดย เรดฟิลด์, เจมส์ | นนทกร.

เลขเรียกหนังสือ: 154.2 ร765ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 154.2 ร765ส] (2).

127. จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล

โดย สุรางค์ โค้วตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 ส858จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 ส858จ 2541] (3).

128. ความฉลาดทางอารมณ์ / เทอดศักดิ์ เดชคง

โดย เทอดศักดิ์ เดชคง.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 ท668ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 ท668ค 2541] (2).

129. กลยุทธสร้างชีวิตเพื่ออนาคต / ภาณุทรรศน์

โดย ภาณุทรรศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ภ431ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ภ431ก] (1).

130. มนุษยสัมพันธ์ : มิติใหม่แห่งการสร้างสัมพันธ์อันยั่งยืน = Human relations / ผู้เรียบเรียง, เรียม ศรีทอง.

โดย เรียม ศรีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 ร841ม 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 ร841ม 2540] (1).

131. มนุษยสัมพันธ์ / กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์

โดย กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 ก173ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 ก173ม] (2).

132. สลายความเครียดเพื่อสุขภาพคุณ = Relieve tension for your health / เวอนอน อีสแมน, เขียน ; วรารัก, แปลและเรียบเรียง

โดย อีสแมน, เวอนอน.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 อ774ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 อ774ส] (1).

133. คู่มือการฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิต = Life skills training manual / กัลยา วรรณกูล

โดย กัลยา วรรณกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 170.44 ก399ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 170.44 ก399ค] (1).

134. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ / กฤษณะ กฤตมโนรถ

โดย กฤษณะ กฤตมโนรถ.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ก276ม 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กฤตยะ กฤตมโนรถ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ก276ม 2540] (2).

135. คลายแรงกดดันของชีวิตด้วยข้อคิดจิตวิทยา / เทียนหวี่, เขียน ; วรรธนะ มโนภินิเวศ, เรียบเรียง

โดย เทียนหวี่ | วรรธนะ มโนภินิเวศ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89 ท738ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89 ท738ค 2538] (1).

136. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (2).

137. The language of thought / Jerry A. Fodor.

โดย Fodor, Jerry A.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 F653L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1979, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.4 F653L] (1).

138. Psychology : an integrated approach / edited by Michael Eysenck.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P974] (1).

139. Classic and contemporary readings in social psychology / [edited by] Erik J. Coats, Robert S. Feldman.

โดย Feldman, Robert Stephen | Coats, Erik J.

เลขเรียกหนังสือ: 302 C614 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 C614 1998] (1).

140. Psychology : the science of mind and behavior / John W. Santrock.

โดย Santrock, John W.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S237P 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S237P 1988] (1).