ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1963 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Human motivation / Robert E. Franken.

โดย Franken, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 153.8 F829H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Brooks & Cole, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.8 F829H 1998] (1).

142. จิตวิทยาอุตสาหกรรม = Industrial psychology / เรียบเรียงโดย สุรพล พยอมแย้ม

โดย สุรพล พยอมแย้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.7 ส852จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [นครปฐม] : โครงการส่งเสริมการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.7 ส852จ] (2).

143. Perspectives on counseling theories / Louis E. Shilling

โดย Shilling, Louis E.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8914 S556P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall , c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.8914 S556P] (1).

144. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ / กฤษณะ กฤตมโนรถ

โดย กฤษณะ กฤตมโนรถ.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ก276ม 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาคจักรวาล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ก276ม 2538] (1).

145. Foundations of behavioral research / Fred N. Kerlinger

โดย Kerlinger, Fred Nichols.

เลขเรียกหนังสือ: 150.72 K39F 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.72 K39F 1986] (1).

146. Psychology : from research to applications / Dennis P. Saccuzzo

โดย Saccuzzo, Dennis P.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S119P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S119P] (1).

147. Psychology in action / Karen Huffman, Mark Vernoy, Barbara Williams.

โดย Huffman, Karen | Vernoy, Mark W | Williams, Barbara F.

เลขเรียกหนังสือ: 150 H889P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 H889P] (1).

148. Introduction to psychology / Rod Plotnik.

โดย Plotnik, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P729I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P729I 1989] (1).

149. Psychology : the search for understanding / Janet A. Simons, Donald B. Irwin, Beverly A. Drinnin.

โดย Simons, Jenet A | Irwin, Donald B | Drinnin, Beverly A.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S611P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Paul, Minn. : West, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S611P] (1).

150. Counseling strategies and interventions / Harold Hackney, L. Sherilyn Cormier.

โดย Hackney, Harold | Cormier, Louise Sherilyn.

เลขเรียกหนังสือ: 158.3 H123C 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall. c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.3 H123C 1988] (1).

151. Toward a new psychology of women / Jean Baker Miller

โดย Miller, Jean Baker.

เลขเรียกหนังสือ: 155.633 M648T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Beacon Press, 1977, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.633 M648T] (1).

152. The conditions of learning and theory of instruction / Robert M. Gagne

โดย Gagne, Robert Mills.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1523 G135C 1985 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1523 G135C 1985] (1).

153. Programming microcomputers for psychology experiments / Richard Deni

โดย Deni, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 150.72 D394P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.72 D394P] (1).

154. จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน = Psychology in everyday life / ผู้เขียน, สุชา จันทน์เอม

โดย สุชา จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส758จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ส758จ 2541] (1).

155. สุขภาพจิต / อัมพร โอตระกูล

โดย อัมพร โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2 อ555ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.2 อ555ส] (1).

156. Nonverbal communication in human interaction / Mark L. Knapp, Judith A. Hall

โดย Knapp, Mark L.

เลขเรียกหนังสือ: 153 K67N 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153 K67N 1997] (1).

157. Psychology and life / by Philip G. Zimbardo

โดย Zimbardo, Phillip G.

เลขเรียกหนังสือ: 150 Z71P 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, 1988, c1937สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 Z71P 1988] (1).

158. Mind Detox : how to cleanse your mind and coach yourself to inner power / Deborah Marshall-Warren.

โดย Marshall-Warren, Deborah.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 M663M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thorsons, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 M663M] (1).

159. จิตวิทยาเด็กเกเร = Psychology of juvenile delinquency / ผู้เขียน, สุชา จันทน์เอม.

โดย สุชา จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 155.453 ส758จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.453 ส758จ 2541] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.453 ส758จ 2541] (1).

160. ความรัก--ยาเสพติดขนานเอก = Looking for love in all the wrong places / ผู้เขียน, เจด ไดอะมอนด์ ; ผู้แปล, ทตาภรณ์.

โดย ไดอะมอนด์, เจด | ทตาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 152.41 ด993ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไต้ฝุ่น, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 152.41 ด993ค] (1).