ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1963 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ความรักในทัศนะใหม่ / เอ็ม สก๊อต เปค, เขียน ; วิทยากร เชียงกูล, แปลและเรียบเรียง.

โดย เปค, เอ็ม. สก๊อต | วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 152.41 ป691ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปรัชญา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 152.41 ป691ค] (1).

162. ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยจิตวิทยา / จูเลียส เซกัล, เขียน ; เกษมสุภ, แปลเรียบเรียง.

โดย เซกัล, จูเลียส | เกษมสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 153.43 ซ499ฝ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 153.43 ซ499ฝ 2538] (1).

163. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ / ศรีเรือน แก้วกังวาล.

โดย ศรีเรือน แก้วกังวาล.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ศ243ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.2 ศ243ท 2539] (1).

164. ปัญหาของเด็กเล็ก = Young children / เขียน, ไคลด์ เอ็ม. แนรามอร์ ; แปล, เรวเ วามนัสจินดา.

โดย แนรามอร์, ไคลด์ เอ็ม | เรวดี วามนัสจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 น925ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 น925ป] (1).

165. เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี / ผู้แปล, รวีกานต์ ภาณุพิศุทธิ์.

โดย รวีกานต์ ภาณุพิศุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ล921 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊ค, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 ล921] (1).

166. พัฒนาการวัยรุ่น = Adolescence development / พรพิมล เจียมนาครินทร์.

โดย พรพิมล เจียมนาครินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 พ249พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.5 พ249พ 2539] (1).

167. คุณทำได้ : ความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก = You can work your own miracles / ผู้เขียน, นโปเลียน ฮิลล์ ; ผู้แปล, ปสงค์อาสา.

โดย ฮิลล์, นโปเลียน | ปสงค์อาสา.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ฮ459ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มังกาพย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 ฮ459ค] (1).

168. สร้างกำลังใจ : หลักในการพัฒนาตนและสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จ / เปลื้อง ณ นคร.

โดย เปลื้อง ณ นคร.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ป749ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, / 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.1 ป749ส 2538] (1).

169. ผู้หญิง--กับชีวิตใหม่ / สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี.

โดย สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี.

เลขเรียกหนังสือ: 155.633 ส852ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.633 ส852ผ] (1).

170. เซ็กซ์และความรัก / วิทยา นาควัชระ.

โดย วิทยา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ว582ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาตนเองและนักบริหาร, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 ว582ซ] (1).

171. สร้างพฤติกรรมใหม่เติมความสำเร็จให้ชีวิต / เรียบเรียงโดย ธีรภัทร์ มกรพันธ์.

โดย ธีรภัทร์ มกรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส349 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมนเนจเม้นท์ มีเดีย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 ส349] (1).

172. 52 สัปดาห์ สูตรสู่ความสำเร็จ / วุ-ฒิ, เรียบเรียง.

โดย วุ-ฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ห556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2539ชื่อเรื่องอื่น: ห้าสิบสองสัปดาห์ สูตรสู่ความสำเร็จ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 ห556] (1).

173. ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ชีวภาพ : แนวคิดใหม่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมอง = The Bio-Computer theories / โดย ชินโอสถ หัศบำเรอ

โดย ชินโอสถ หัศบำเรอ.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ช572ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นายสุข, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ช572ท 2541] (2).

174. จิตกับจักรวาล = Mind and cosmos / โดย ประสาน ต่างใจ

โดย ประสาน ต่างใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 128 ป398จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128 ป398จ] (1).

175. เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / ผู้เขียน, สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

โดย สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 ส282ท 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.42 ส282ท 2541] (1).

176. กลวิธี "ทำใจ" เมื่อเผชิญปัญหาชีวิต / โดย ชินโอสถ หัศบำเรอ

โดย ชินโอสถ หัศบำเรอ.

เลขเรียกหนังสือ: 153.43 ช572ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นายสุข, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.43 ช572ก] (2).

177. ครอบครัวดีมีพลัง. เล่ม 2 = The power of the family / ปราณชลี, แปล

โดย ปราณชลี.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 ค155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 ค155] (1).

178. Invitation to psychology / John P. Houston ... [et al.]

โดย Houston, John P.

เลขเรียกหนังสือ: 150 I62 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 I62 1989] (1).

179. The psychology of interpersonal relations / Fritz Heider.

โดย Heider, Fritz.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 H465P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Science editionsข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : John Wiley & Sons, 1967, c1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 H465P] (1).

180. มนุษยสัมพันธ์ = Human relations / โดย ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

โดย ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ร481ม 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ร481ม 2540] (2).