ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1961 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. คู่มือพัฒนาความจำเชิงปฏิบัติการ / มิ่งขวัญธรรม ฉ่ำชื่นเมือง, บรรณาธิการเรียบเรียง.

โดย มิ่งขวัญธรรม ฉ่ำชื่นเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 153.12 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.12 ค695] (1).

182. การสังคมสงเคราะห์กับการให้การปรึกษา / นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์

โดย นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 361.323 น149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.323 น149ก] (2).

183. จิตวิเคราะห์กับพุทธศาสนานิกายเซน = Zen Buddhism and psychoanalysis / อีริค ฟรอมม์, เขียน ; สมบัติ พิศสะอาด, แปล/เรียบเรียง

โดย ฟรอมม์, อีริค | สมบัติ พิศสะอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ฟ129จ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3927 ฟ129จ 2538] (1).

184. จากจุดอ่อนสู่ความมั่นใจ = Your erroneous zone / ของ เวย์น ดับลิว. ไดเออร์ ; เรียบเรียงโดย วินัย จันทร์เปล่ง

โดย ไดเออร์, เวย์น ดับลิว | วินัย จันทร์เปล่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ด994จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ด994จ] (2).

185. จิตวิทยาการเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี

โดย อารี พันธ์มณี.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 อ658จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 370.15 อ658จ] (1).

186. Introduction to counseling / Gary S. Belkin.

โดย Belkin, Gary S.

เลขเรียกหนังสือ: 158 B432I 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 B432I 1988] (1).

187. Learning of a binary number concept under various contingencies of reinforcement and levels of stimulus complexity and its analysis by a Markov chain model / by Kenneth Kampe

โดย Kampe, Kenneth.

เลขเรียกหนังสือ: 153.15 K36L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1976หมายเหตุ: Thesis (doctoral)--Srinakharinwirot University, 1976 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 153.15 K36L] (1).

188. พฤติกรรมบำบัด = Behavior therapy / โดย ดารณี อุทัยรัตนกิจ

โดย ดารณี อุทัยรัตนกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89142 ด422พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89142 ด422พ] (3).

189. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ = Human relations technique / วิจิตร อาวะกุล.

โดย วิจิตร อาวะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 ว523ท 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 ว523ท 2542] (1).

190. จิตวิทยาทั่วไป / จิราภา เต็งไตรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย จิราภา เต็งไตรรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 150 จ536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 150 จ536] (2).

191. คู่มือคลายเครียด / กรมสุขภาพจิต

โดย กรมสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 ก169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 ก169ค] (3).

192. ทำอย่างไรไม่ให้บ้านแตก = Families and how to survive them / โดย Robin Skynner, John Cleese ; ไซคี, แปล

โดย สคีนเนอร์, โรบิน | คลีส, จอห์น | ไซคี.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 ส129ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 ส129ท] (1).

193. ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / งามตา วนินทานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย งามตา วนินทานนท์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 ช576 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.23 ช576] (1).

194. สิบแปดฝนสิบแปดหนาวขอเพียงความเข้าใจ / อธิ ศ.ศิริรักษ์, เรียบเรียง

โดย อธิ ศ.ศิริรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 อ144ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไพลินคอมพิวกราฟฟิค, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.5 อ144ส] (2).

195. เด็กปัญญาเลิศ / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

โดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม | มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.95 ด731ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.95 ด731ด] (2).

196. ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนเช่นใด? = Who do you think you are / ผู้เขียน, Joel Wells ; ผู้แปล, ชัยรัตน์.

โดย เวลส์, โจเอล | ชัยรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว918ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ใต้ฝุ่น, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว918ท] (2).

197. อยากมีความสุข / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

โดย จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 158 จ343อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 จ343อ] (1).

198. แบบฝึกปฏิบัติรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน = Human behavior and self development / เรียม ศรีทอง

โดย เรียม ศรีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 302.076 ร841บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.076 ร841บ] (2).

199. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิต = Human behavior and self development / เรียม ศรีทอง

โดย เรียม ศรีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ร841พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ร841พ] (2).

200. เปิดประตูสู่สิ่งที่ชีวิตต้องการ / ปานอนันต์ เทพบุศย์, แปลและเรียบเรียง.

โดย ปานอนันต์ เทพบุศย์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ป759 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ป759] (1).