ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1961 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. วัยชรา--ชีวิตอันแสนสุข / ประสงค์ โรจนสันติ, แปล.

โดย ประสงค์ โรจนสันติ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.67 ว439 | 158 ว439 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ว439] (1), PYULIB-DW [Call number: 158 ว439] (1).

42. คู่มือเกษียณอายุ / วิจิตร บุณยะโหตระ.

โดย วิจิตร บุณยะโหตระ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.672 ว522ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.672 ว522ค] (1).

43. จิตวิทยาคลินิก สมองมนุษย์ (ฝันดี). เล่ม 4 / ประมวล ดิคคินสัน.

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 157.9 ป349จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 157.9 ป349จ] (1).

44. จิตวิทยาคลีนิคเบื้องต้น = Introduction to clinical psychology / วิจิตพาณี เจริญขวัญ.

โดย วิจิตพาณี เจริญขวัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 157.9 ว521จ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 157.9 ว521จ 2529] (1).

45. ทิศทางอนาคตไทย เพื่อความสุขถ้วนหน้า / ประเวศ วะสี.

โดย ประเวศ วะสี.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ป384ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ป384ท] (3).

46. เพื่อสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม

โดย ฉวีวรรณ สัตยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ฉ181พ เลขเรียกหนังสือ: WY160 ฉ181พ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ฉ181พ] (2), PYULIB-DW [Call number: WY160 ฉ181พ 2533] (1).

47. เรียนรู้จักพักอารมณ์ = Learn to relax / ยูยีน วอล์คเกอร์ ; กิติกร มีทรัพย์, แปลและเรียบเรียง.

โดย วอล์คเกอร์, ยูยีน | กิติกร มีทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว366ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว366ร] (1).

48. คุมความรู้สึก ฝึกใจให้สบาย = The language of feelings / เดวิด วิสคอตต์ ; แปลโดย พลวัต.

โดย วิสคอตต์, เดวิด | พลวัต.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว771ค 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว771ค 2531] (1).

49. หากคุณจะ "รัก" ก็ต้องเลิก "กลัว" / เรียบเรียงโดย เศียรเศวต.

โดย เศียรเศวต.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ศ886ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชีวิต, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ศ886ห] (1), PYULIB-DW [Call number: 158.1 ศ886ห] (1).

50. 50 กลวิธีลองดีกับชีวิต / สมภพ โรจนพันธ์, เรียบเรียง.

โดย สมภพ โรจนพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ส271ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มัณฑนาสถาปัตย์, [2533?]ชื่อเรื่องอื่น: ห้าสิบกลวิธีลองดีกับชีวิต.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ส271ห] (1).

51. ทางแห่งความรัก = How to love and beloved / พอล ฮอก, เขียน ; กิติมา อมรทัต, แปลและเรียบเรียง

โดย ฮอค, พอล | กิติมา อมรทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ฮ149ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ฮ149ท] (2).

52. ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The low of success / นโปเลียน ฮิลล์ ; แปลโดย ปสงค์อาสา.

โดย ฮิลล์, นโปเลียน | ปสงค์อาสา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ฮ459ป 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มังกาพย์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ฮ459ป 2528] (1).

53. มนุษยสัมพันธ์ : จิตวิทยาการทำงานในองค์การ / โยธิน ศันสนยุทธ.

โดย โยธิน ศันสนยุทธ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.26 ย842ม 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.26 ย842ม 2530] (1).

54. การศึกษาเฉพาะกรณี / นันทิกา แย้มสรวล.

โดย นันทิกา แย้มสรวล.

เลขเรียกหนังสือ: 158.3 น427ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.3 น427ก] (1).

55. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา / พรรณราย ทรัพยะประภา.

โดย พรรณราย ทรัพยะประภา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.3 พ266จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นหมาก, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.3 พ266จ] (1).

56. ความจำมนุษย์ / ชัยพร วิชชาวุธ.

โดย ชัยพร วิชชาวุธ.

เลขเรียกหนังสือ: 153.1 ช116ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.1 ช116ค] (2).

57. วัยรุ่น วัยเร่ง / ประมวญ ดิคคินสัน

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 ป349ว เลขเรียกหนังสือ: WS462 ป17ว 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.5 ป349ว] (1), PYULIB-DW [Call number: WS462 ป17ว 2520] (1).

58. สุขภาพจิต คู่มือสำหรับครู / โดย ประสิทธิ์ หะริณสุต ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประสิทธิ์ หะริณสุต.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส743 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส743] (1).

59. เทคนิคการขจัดความเครียด = How to cope with stress / ปีเตอร์ ไทเลอร์, เขียน ; กิติมา อมรทัต, แปล.

โดย ไทเลอร์, ปีเตอร์ | กิติมา อมรทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 ท973ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 ท973ท 2538] (1).

60. จิตวิทยาการเรียนการสอน / จุฑา บุรีภักดี.

โดย จุฑา บุรีภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 จ621จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 จ621จ] (1).