ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1961 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Psychoanalysis and religion / by Erich Fromm.

โดย Fromm, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 200.19 F932P | 150.195 F932P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.195 F932P] (1), PYULIB-DW [Call number: 200.19 F932P] (2).

62. Love and will / Rollo May.

โดย May, Rollo.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 M467L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 M467L] (3).

63. Self awareness : communicating with your self and others / Sharon A. Ratliffe and Deldee M. herman.

โดย Ratliffe, Sharon A | Herman, Deldee M.

เลขเรียกหนังสือ: 153.7 R236S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : National Textbook, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.7 R236S] (1).

64. Psychology of personality / Ross Stagner.

โดย Stagner, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 S779P 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 S779P 1974] (1).

65. Mental retardation in school and society / Donald L. Macmillan.

โดย Macmillan, Donald L.

เลขเรียกหนังสือ: 157.8 M167M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Little, Brown, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 157.8 M167M] (2).

66. The interpersonal communication book / Joseph A. DeVito.

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper & Row, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496I 1989] (1).

67. On death and dying / Elisabeth Kubler-Ross.

โดย Kubler-Ross, Elisabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 155.937 K95O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.937 K95O] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.937 K95O] (2).

68. On becoming human / Ross Snyder.

โดย Snyder, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 137 SNY | 158 S675B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville : Abingdon Press, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 S675B] (1), PYULIB-DW [Call number: 158 S675B] (1).

69. The plug-in drug / Marie Winn.

โดย Winn, Marie.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 W776P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Bantam, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 W776P] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.4 W776P] (1).

70. Female psychology : the emerging self / Sue Cox.

โดย Cox, Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 155.633 C878F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : St. Martin's Press, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.633 C878F] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.633 C878F] (1).

71. Psychology for the classroom / Janice T. Gibson.

โดย Gibson, Janice T.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 G449P 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 G449P 1980] (1).

72. การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / สถิต วงศ์สวรรค์.

โดย สถิต วงศ์สวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ส183ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ส183ก] (1).

73. พัฒนาการของทารกและเด็ก = Growth and development / ของ จอห์น เพียร์ซ ; แปลและเรียบเรียงโดย มัจฉรานี พุ่มสุวรรณ.

โดย เพียร์ซ, จอห์น | มัจฉรานี พุ่มสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 พ949พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 พ949พ] (1).

74. จิตวิทยาศาสนา และ ความเชื่อและความจริง / โดย นภาจรี นำเบ็ญจพล และ อมรรัตน์ จันทร์เพ็ญสว่าง

โดย นภาจรี นำเบญจพล | อมรรัตน์ จันทร์เพ็ญสว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 200.19 น196จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองทุน บี. ทราเวน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200.19 น196จ] (2).

75. วิธีพูด วิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า / แสวง อุดมศรี

โดย แสวง อุดมศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส969ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Wisdom, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ส969ว] (1).

76. คู่มือพฤติกรรมบำบัด / ธีระ ประพฤติกิจ

โดย ธีระ ประพฤติกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.89142 ธ661ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีการพิมพ์ (ออฟเซท), 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.89142 ธ661ค 2538] (3).

77. สุขภาพจิตใกล้ตัว / ผู้เขียน, เกษม ตันติผลาชีวะ

โดย เกษม ตันติผลาชีวะ.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ก784ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ก784ส] (2).

78. สร้างความเชื่อมั่น เสริมไฟสร้างสรรค์ / แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์

โดย คัมภีร์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ส349 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เอ็ม บี เอ., 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ส349] (2).

79. ความฝัน / กิติกร มีทรัพย์, เรียบเรียง

โดย กิติกร มีทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 154.63 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 154.63 ค181] (2).

80. อยู่อย่างสบายใจได้ทุกวัน = How to be happier day by day / จอยส์ บราเธอร์ส, เขียน ; เสน่ห์นวล, แปลและเรียบเรียง

โดย บราเธอร์ส, จอยส | เสน่ห์นวล.

เลขเรียกหนังสือ: 158 บ213อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 บ213อ] (2).