ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1961 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. วิธีปรับจิตใจให้กล้าแกร่ง = The psychology of winning.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอสส์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว614] (1).

82. จิตวิทยา : จิตวิญญาณ / ประสาน ต่างใจ, เขียน

โดย ประสาน ต่างใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 128.2 ป398จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.2 ป398จ] (1).

83. พาลูกรักเข้าเรียนอนุบาล / จัดโดย นิตยสารรักลูก

โดย นิตยสารรักลูก.

เลขเรียกหนังสือ: 649.68 น576พ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : รักลูก, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.68 น576พ 2535] (2).

84. A cup of chicken soup for the soul : stories to open the heart and rekindle the spirit / [compiled by] Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Barry Spilchuk

โดย Hansen, Mark Victor | Spilchuk, Barry | Canfield, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 158.12 C974 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.12 C974] (1).

85. Condensed chicken soup for the soul / [compiled by] Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Patty Hansen

โดย Canfield, Jack | Hansen, Mark Victor | Hansen, Patty.

เลขเรียกหนังสือ: 158.12 C745 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.12 C745] (1).

86. ตอบปัญหาการเลี้ยงลูกและวัยรุ่น / โดย วิทยา นาควัชระ

โดย วิทยา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 ว582ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาตนเองและนักบริหาร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.5 ว582ต] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.5 ว582ต] (1).

87. ชนะใสความเจ็บใจ & ความโกรธ = Overcoming hurts and anger / ดไวท์ แอล. คาร์สัน, ผู้เขียน ; กันยารัตน์ จีระแพทย์, ผู้แปล

โดย คาร์สัน, ดไวท์ แอล | กันยารัตน์ จีระแพทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 152.47 ค339ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.47 ค339ช] (1).

88. วิธีสร้างภาพพจน์ยามเมื่อพบกันครั้งแรก / โดย เจเน็ต จี. เอล. ซี. ; สุวัจนา แปลและเรียบเรียง

โดย จี. แอล. ซี., เจเน็ต | สุวัจนา.

เลขเรียกหนังสือ: 158.27 จ551ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนฤต, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.27 จ551ว] (1).

89. มหัศจรรย์ทางจิต / หลวงวิจิตรวาทการ

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 133.43 ว527ม 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 133.43 ว527ม 2532] (1).

90. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย = Lifespan human development / ศรีเรือน แก้วกังวาล

โดย ศรีเรือน แก้วกังวาล.

เลขเรียกหนังสือ: 155 ศ243จ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155 ศ243จ 2538] (1).

91. ละความละอายตนหนทางเข้าใจชีวิต = Healing the shame that binds you / ของ จอห์น บรัดชอว์ ; เรียบเรียงโดย สุรชัย รัตนกิจตระกูล

โดย บรัดชอว์, จอห์น | สุรชัย รัตนกิจตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 บ211ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 บ211ล] (2).

92. Physiology of behavior / Neil R. Carlson

โดย Carlson, Neil R.

เลขเรียกหนังสือ: 612.8 C284P 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.8 C284P 1994] (1).

93. ทำอย่างไรชีวิตคู่จึงยืนยาวและมีความสุข / โดย สมศรี สุกุมลนันทน์ และ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

โดย สมศรี สุกุมลนันทน์ | อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 ส281ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 ส281ท 2538] (1).

94. Psychosocial stress : perspectives on structure, theory, life-course, and methods / edited by Howard B. Kaplan

โดย Kaplan, Howard B.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 P974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 P974] (1).

95. Dictionary of psychology / Philip Lawrence Harriman

โดย Harriman, Philip Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 H298D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Especially abbreviated ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1947สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 H298D] (1).

96. Test your IQ / Victor Serebriakoff

โดย Serebriakoff, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 S483T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chancellor Press, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 S483T] (1).

97. หยุดวิตกกังวล และอยู่อย่างมีความสุข = How to stop worrying and start living / เดล คาร์เนกี้, เขียน ; ศิระ โอภาสพงษ์, แปล

โดย คาร์เนกี, เดล | ศิระ โอภาสพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ค336ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คู่แข่งบุ๊คส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ค336ห] (1).

98. ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ

โดย เฉก ธนะสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 158 ฉ361ช 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงและเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คราฟแมนเพรส, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ฉ361ช 2539] (1).

99. ตอบปัญหาชีวิต และครอบครัว / โดย วิทยา นาควัชระ

โดย วิทยา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 ว582ต 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาตนเองและนักบริหาร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 ว582ต 2540] (2).

100. ความรักสุดขอบฟ้า / เกียรติวรรณ อมาตยกุล

โดย เกียรติวรรณ อมาตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ก854ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย สายส่งศึกษิต, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ก854ค] (1).