ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1745 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิธีปรับจิตใจให้กล้าแกร่ง = The psychology of winning.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอสส์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว614] (1).

2. จิตวิทยา : จิตวิญญาณ / ประสาน ต่างใจ, เขียน

โดย ประสาน ต่างใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 128.2 ป398จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.2 ป398จ] (1).

3. Physiology of behavior / Neil R. Carlson

โดย Carlson, Neil R.

เลขเรียกหนังสือ: 612.8 C284P 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.8 C284P 1994] (1).

4. Dictionary of psychology / Philip Lawrence Harriman

โดย Harriman, Philip Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 H298D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Especially abbreviated ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1947สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 H298D] (1).

5. Test your IQ / Victor Serebriakoff

โดย Serebriakoff, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 S483T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chancellor Press, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 S483T] (1).

6. Psychology : an integrated approach / edited by Michael Eysenck.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P974] (1).

7. Psychology : from research to applications / Dennis P. Saccuzzo

โดย Saccuzzo, Dennis P.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S119P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S119P] (1).

8. Introduction to psychology / Rod Plotnik.

โดย Plotnik, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P729I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P729I 1989] (1).

9. สุขภาพจิต / อัมพร โอตระกูล

โดย อัมพร โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2 อ555ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.2 อ555ส] (1).

10. Logic / Wesley C. Salmon

โดย Salmon, Wesley C.

เลขเรียกหนังสือ: 160 S172L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood-Cliffs : Prentice-Hall, / 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 S172L] (1).

11. A concise introduction to logic / Patrick Hurley

โดย Hurley, Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 160 H965C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 H965C] (1).

12. Social psychology / Stephen Worchel ... [et al.]

โดย Worchel, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 302 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 S678] (1).

13. Group dynamics for teams / Daniel Levi

โดย Levi, Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4036 L664G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4036 L664G] (1).

14. ก้าวข้ามความล้มเหลว / การ์ตูน.

โดย การ์ตูน.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ก453ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ก453ก] (1).

15. Psychology : an international perspective / Michael W. Eysenck

โดย Eysenck, Michael W.

เลขเรียกหนังสือ: 150 E98P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hove, East Sussex : Psychology Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 E98P] (1).

16. Emotional intelligence / Daniel Goleman

โดย Goleman, Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 G625E 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th anniversary ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Bantam Books, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 G625E 2005] (1).

17. Understanding psychology

โดย Hassett, James.

เลขเรียกหนังสือ: 150 U55 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. / revised by James Hassettข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 U55 1980] (1).

18. มุมดีๆ ของชีวิต / ผู้เขียน, ประสาร มฤคพิทักษ์.

โดย ประสาร มฤคพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: P. ป411ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ป411ม] (1).

19. Logic : an introduction / Lionel Ruby

โดย Ruby, Lionel.

เลขเรียกหนังสือ: 160 R897L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : J. B. Lippincott, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 R897L] (1).

20. On Jung / Anthony Stevens.

โดย Stevens, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 150.092 S844O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.092 S844O] (1).