ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 352 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์.

โดย ถวิล ธาราโภชน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ถ277จ 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ถ277จ 2524] (1).

2. จิตวิทยาสังคม / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส184จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส184จ] (1).

3. จิตวิทยาสังคม / สุรางค์ จันทน์เอม.

โดย สุรางค์ จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส858จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, [2523?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส858จ] (1).

4. The interpersonal theory of psychiatry / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 S949I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.25 S949I] (1).

5. The psychiatric interview / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8914 S949P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 616.8914 S949P] (1).

6. Conceptions of modern psychiatry / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 150.1 S949C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 150.1 S949C] (1).

7. Man's search for himself / by Edwin Ewart Aubrey.

โดย Aubrey, Edwin Ewart.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 A891M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville : Cokesbury Press, c1940สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.2 A891M] (1).

8. Laughter : an essay on the meaning of the comic / Henri Bergson.

โดย Bergson, Henri.

เลขเรียกหนังสือ: 152.43 B498L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: N.Y. : MacMillan, c1911สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 152.43 B498L] (1).

9. The open door / by Hugh Black.

โดย Black, Hugh.

เลขเรียกหนังสือ: 158.6 B627O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Fleming H. Revell, c1914สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.6 B627O] (1).

10. The dynamic of manhood / Luther H. Gulick.

โดย Gulick, Luther Halsey.

เลขเรียกหนังสือ: 155.332 G972D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Association, 1918, c1917สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.332 G972D] (1).

11. Elementary deductive logic / Henry W. Johnstone.

โดย Johnstone, Henry W.

เลขเรียกหนังสือ: 160 J73E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Thomas Y. Crowell, c1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 160 J73E] (1).

12. An introduction to logic / David Mitchell.

โดย Mitchell, David.

เลขเรียกหนังสือ: 160 M681A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Anchor, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 160 M681A] (1).

13. The rediscovery of man / Henry C. Link.

โดย Link, Henry C.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 L756R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1938สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.2 L756R] (1).

14. The mature mind / H.A. Overstreet.

โดย Overstreet, H. A.

เลขเรียกหนังสือ: 153 O96M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1949สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 153 O96M] (1).

15. Logic, an introduction / Lionel Ruby.

โดย Ruby, Lionel.

เลขเรียกหนังสือ: 160 R897L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : J.B. Lippincott, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 160 R897L] (1).

16. The world at six / Johan Fabricius.

โดย Fabricius, Johan.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 F126W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 F126W] (1).

17. The realm of personality / Denison Maurice Allan.

โดย Allan, Denison Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 A417R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Abingdon-Cokesbury, c1947สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.2 A417R] (1).

18. Psychology and life / by Leslie D. Weatherhead.

โดย Weatherhead, Leslie D.

เลขเรียกหนังสือ: 150 W362P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder and Stoughton, 1934สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 150 W362P] (1).

19. Sociology and religion / Religious Research Association.

โดย Religious Research Association.

เลขเรียกหนังสือ: 306.6 R382S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belgium : Cultura Press, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.6 R382S] (1).

20. To conquer loneliness / Harold Blake Walker.

โดย Walker, Harold Blake.

เลขเรียกหนังสือ: 155.92 W179T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.92 W179T] (1).