ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1877 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์.

โดย ถวิล ธาราโภชน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ถ277จ 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ถ277จ 2524] (1).

2. จิตวิทยาสังคม / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส184จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส184จ] (1).

3. จิตวิทยาสังคม / สุรางค์ จันทน์เอม.

โดย สุรางค์ จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส858จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, [2523?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส858จ] (1).

4. วิธีปรับจิตใจให้กล้าแกร่ง = The psychology of winning.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอสส์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ว614] (1).

5. จิตวิทยา : จิตวิญญาณ / ประสาน ต่างใจ, เขียน

โดย ประสาน ต่างใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 128.2 ป398จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.2 ป398จ] (1).

6. Physiology of behavior / Neil R. Carlson

โดย Carlson, Neil R.

เลขเรียกหนังสือ: 612.8 C284P 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.8 C284P 1994] (1).

7. Test your IQ / Victor Serebriakoff

โดย Serebriakoff, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 S483T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chancellor Press, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 S483T] (1).

8. Psychology : an integrated approach / edited by Michael Eysenck.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P974] (1).

9. Psychology : from research to applications / Dennis P. Saccuzzo

โดย Saccuzzo, Dennis P.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S119P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S119P] (1).

10. Introduction to psychology / Rod Plotnik.

โดย Plotnik, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P729I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P729I 1989] (1).

11. สุขภาพจิต / อัมพร โอตระกูล

โดย อัมพร โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2 อ555ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.2 อ555ส] (1).

12. Logic / Wesley C. Salmon

โดย Salmon, Wesley C.

เลขเรียกหนังสือ: 160 S172L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood-Cliffs : Prentice-Hall, / 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 S172L] (1).

13. The interpersonal theory of psychiatry / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 S949I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.25 S949I] (1).

14. The psychiatric interview / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8914 S949P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 616.8914 S949P] (1).

15. Conceptions of modern psychiatry / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 150.1 S949C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 150.1 S949C] (1).

16. Man's search for himself / by Edwin Ewart Aubrey.

โดย Aubrey, Edwin Ewart.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 A891M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville : Cokesbury Press, c1940สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.2 A891M] (1).

17. Laughter : an essay on the meaning of the comic / Henri Bergson.

โดย Bergson, Henri.

เลขเรียกหนังสือ: 152.43 B498L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: N.Y. : MacMillan, c1911สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 152.43 B498L] (1).

18. The open door / by Hugh Black.

โดย Black, Hugh.

เลขเรียกหนังสือ: 158.6 B627O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Fleming H. Revell, c1914สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158.6 B627O] (1).

19. The dynamic of manhood / Luther H. Gulick.

โดย Gulick, Luther Halsey.

เลขเรียกหนังสือ: 155.332 G972D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Association, 1918, c1917สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.332 G972D] (1).

20. A concise introduction to logic / Patrick Hurley

โดย Hurley, Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 160 H965C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 H965C] (1).