ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. มุมดีๆ ของชีวิต / ผู้เขียน, ประสาร มฤคพิทักษ์.

โดย ประสาร มฤคพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: P. ป411ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ป411ม] (1).

2. ปัจจัยที่ 5 = Happy story / พัชรศรี เบญจมาศ.

โดย พัชรศรี เบญจมาศ.

เลขเรียกหนังสือ: P. พ516ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : designbook, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: P. พ516ป] (1).

3. รายงานผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิลูบย์ศรี.

โดย จำนง วิบูลย์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 จ343ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.4 จ343ร] (1).

4. คุณลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของเด็กนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = CPI personality characteristics of high school students in urban Chiang Mai / ผู้วิจัย, ประวิณ สินเศรษฐกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประวิณ สินเศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4182 ค629 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4182 ค629] (1).

5. A cup of chicken soup for the soul : stories to open the heart and rekindle the spirit / [compiled by] Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Barry Spilchuk

โดย Hansen, Mark Victor | Spilchuk, Barry | Canfield, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 158.12 C974 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.12 C974] (1).

6. Condensed chicken soup for the soul / [compiled by] Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Patty Hansen

โดย Canfield, Jack | Hansen, Mark Victor | Hansen, Patty.

เลขเรียกหนังสือ: 158.12 C745 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.12 C745] (1).

7. รายงานการสำรวจวิจัย ภาวะทางจิตใจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535, สำรวจระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2535 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันสุขภาพจิต | คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2535-สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. การดำเนินชีวิตในครอบครัวกับความเครียดในการทำงาน = Work stress and family functioning / ประหยัด สายวิเชียร, วาณี เอี่ยมศรีทอง

โดย ประหยัด สายวิเชียร | วาณี เอี่ยมศรีทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 306.85 ป424ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.85 ป424ก] (1).

9. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนไทย / ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์, สุรพล ปธานวนิช

โดย ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ | สุรพล ปธานวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 ศ327น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7 ศ327น] (2).

10. เกมลูกแก้ว = The glass bead game / เฮอร์มานน์ เฮสเส, เขียน ; สดใส, แปล.

โดย เอสเส, เฮอร์มานน์ | สดใส.

เลขเรียกหนังสือ: น. ฮ675ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. ฮ675ก] (1).

11. บริหารจิตพิชิตปัญหา / รัญจวน อินทรกำแหง.

โดย รัญจวน อินทรกำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ร349บ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ร349บ] (2).

12. ความสุขและความซึมเศร้าของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ = Happiness and depression among disabled people in Chiangmai Province / สมัย ศิริทองถาวร, อุบล หมุดธรรม, เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์

โดย สมัย ศิริทองถาวร | อุบล หมุดธรรม | เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. จากผู้แพ้เป็นผู้ชนะ : ความแตกต่างและวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง / เขียนโดย นวลศิริ เปาโรหิตย์.

โดย นวลศิริ เปาโรหิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: P. น347จ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 108 สุดยอดไอเดีย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. น347จ 2549] (1).

14. ยินดีกับชีวิตเป็นมิตรกับความสุข / รูป-เรื่องโดย ชิตะวา.

โดย ชิตะวา.

เลขเรียกหนังสือ: P. ช559ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิชา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ช559ย] (1).

15. 7 พลังสร้างความสำเร็จ = Los siete poderes (The seven powers) / อเล็กซ์ โรบิรา เซลมา, เขียน ; เชษฐภัทร วงศ์ศรานนท์, แปล.

โดย เซลมา, อเล็กซ์ โรบิรา | เชษฐภัทร วงศ์ศรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: P. ซ534จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ซ534จ] (1).

16. แสนเสียดาย ด. เด็ก : 13 เรื่องราวชีวิตของเด็กพิเศษที่ทั้งพ่อแม่และลูกต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัส / นภัทร พุกกะณะสุต, เขียน.

โดย นภัทร พุกกะณะสุต.

เลขเรียกหนังสือ: P. น195ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. น195ส] (1).

17. เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน / วรัตตา ภัทโรดม.

โดย วรัตตา ภัทโรดม.

เลขเรียกหนังสือ: P. ว294ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : More of Life, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ว294ป] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย ศรัญญา กันตะบุตร, นิตยา เจรียงประเสริฐ, กุลสิรี โค้วสุวรรณ์

โดย ศรัญญา กันตะบุตร | นิตยา เจรียงประเสริฐ | กุลสิรี โค้วสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 174.4 ศ159ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547ชื่อเรื่องอื่น: การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.4 ศ159ร] (1).

19. สภาพแวดล้อมทางครอบครัว โรงเรียน และบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น = Family environment, school environment and personality related to adolescent student's adjustment / ปริญญานิพันธ์ของ กมลพรรณ จันทร์พยอม

โดย กมลพรรณ จันทร์พยอม.

เลขเรียกหนังสือ: 100 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

20. หอมกลิ่นกรุงเทพฯ / ประทุมพร วัชรเสถียร ; สุธาทิพย์ โมราลาย, เรียบเรียง.

โดย ประทุมพร วัชรเสถียร | สุธาทิพย์ โมราลาย.

เลขเรียกหนังสือ: P. ป281ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ป281ห] (1).