ผลการค้นหาของคุณมี 488 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Physiology of behavior / Neil R. Carlson

โดย Carlson, Neil R.

เลขเรียกหนังสือ: 612.8 C284P 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.8 C284P 1994] (1).

2. Test your IQ / Victor Serebriakoff

โดย Serebriakoff, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 S483T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chancellor Press, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 S483T] (1).

3. Psychology : an integrated approach / edited by Michael Eysenck.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P974] (1).

4. Psychology : from research to applications / Dennis P. Saccuzzo

โดย Saccuzzo, Dennis P.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S119P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S119P] (1).

5. Introduction to psychology / Rod Plotnik.

โดย Plotnik, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P729I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P729I 1989] (1).

6. Logic / Wesley C. Salmon

โดย Salmon, Wesley C.

เลขเรียกหนังสือ: 160 S172L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood-Cliffs : Prentice-Hall, / 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 S172L] (1).

7. A concise introduction to logic / Patrick Hurley

โดย Hurley, Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 160 H965C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 160 H965C] (1).

8. Social psychology / Stephen Worchel ... [et al.]

โดย Worchel, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 302 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 S678] (1).

9. Group dynamics for teams / Daniel Levi

โดย Levi, Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4036 L664G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4036 L664G] (1).

10. Psychology : an international perspective / Michael W. Eysenck

โดย Eysenck, Michael W.

เลขเรียกหนังสือ: 150 E98P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hove, East Sussex : Psychology Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 E98P] (1).

11. Emotional intelligence / Daniel Goleman

โดย Goleman, Daniel.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 G625E 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th anniversary ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Bantam Books, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 G625E 2005] (1).

12. Understanding psychology

โดย Hassett, James.

เลขเรียกหนังสือ: 150 U55 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. / revised by James Hassettข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 U55 1980] (1).

13. God of fortune / written by Damrong Pinkoon.

โดย Damrong Pinkoon.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 D166G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Rester Book, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 D166G] (1).

14. Psychology of the Thai people : values and behavioral patterns / by Suntaree Komin.

โดย Suntaree Komin.

เลขเรียกหนังสือ: 303.372 S958P | 155.89593 S958P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Research Center, National Institute of Development Administration, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.89593 S958P] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.89593 S958P] (1).

15. Psychology and life / Floyd L. Ruch.

โดย Ruch, Floyd L.

เลขเรียกหนังสือ: 150 R899P 1963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Scott, Foresman, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 R899P 1963] (1), PYULIB-DW [Call number: 150 R899P 1963] (1).

16. Stanford-Binet intelligence scale : manual for the third revision form L-M / Lewis M. Terman, Maud A. Merrill

โดย Terman, Lewis M | Merrill, Maud A.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 T319S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 T319S] (2).

17. The interpersonal communication book / Joseph A. DeVito

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496I 1992] (1).

18. Psychoanalysis and religion / by Erich Fromm.

โดย Fromm, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 200.19 F932P | 150.195 F932P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.195 F932P] (1), PYULIB-DW [Call number: 200.19 F932P] (2).

19. Love and will / Rollo May.

โดย May, Rollo.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 M467L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 M467L] (3).

20. Self awareness : communicating with your self and others / Sharon A. Ratliffe and Deldee M. herman.

โดย Ratliffe, Sharon A | Herman, Deldee M.

เลขเรียกหนังสือ: 153.7 R236S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : National Textbook, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.7 R236S] (1).