ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ช่วยให้เด็กฉลาดที่บ้านและที่โรงเรียน = Coping with kids and school / ลินดา เอลเบิร์ด ; แปลโดย พรรณพิไล นาคธน

โดย เอลเบิร์ด, ลินดา | พรรณพิไล นาคธน.

เลขเรียกหนังสือ: 649.68 อ915ช เลขเรียกหนังสือ: WS105.5.C3 อ571ช 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฌ ฌาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.68 อ915ช] (2), PYULIB-DW [Call number: WS105.5.C3 อ571ช 2530] (1).

2. มาเลี้ยงลูกวัยรุ่นด้วยความรักกันเถอะ = How to live with your teenager / โดย แจ็ค คล๊าร์ก ; สุทัศนีย์ ไวยนิยา, แปล ; เรียบเรียงโดย Taste Action Editorial Services.

โดย คล๊าร์ก, แจ็ค | สุทัศนีย์ ไวยนิยา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 ค173ม เลขเรียกหนังสือ: WS462 ค173ม 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ ฌาน, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS462 ค173ม 2531] (1).

3. จิตวิทยาเด็กพิเศษ / สุชา จันทน์เอม.

โดย สุชา จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 155.45 ส758จ 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS105 ส42จ 2525] (4).

4. เพื่อสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม

โดย ฉวีวรรณ สัตยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 ฉ181พ เลขเรียกหนังสือ: WY160 ฉ181พ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 ฉ181พ] (2), PYULIB-DW [Call number: WY160 ฉ181พ 2533] (1).

5. วัยรุ่น วัยเร่ง / ประมวญ ดิคคินสัน

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 ป349ว เลขเรียกหนังสือ: WS462 ป17ว 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.5 ป349ว] (1), PYULIB-DW [Call number: WS462 ป17ว 2520] (1).

6. เหงาได้--ก็หายได้ / วิทยา นาควัชระ, ผู้เขียน.

โดย วิทยา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: WM171 ว582ห 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Goodbook, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM171 ว582ห 2548] (1).

7. ความเครียด เพชฌฆาตเงียบ = Stress, hide killer / ประสานพร มณฑลธรรม, บรรณาธิการ

โดย ประสานพร มณฑลธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: WM172 ค181 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายิก, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM172 ค181 2549] (1). Special Status (1).

8. เล่นกับลูก : 100 กิจกรรมพัฒนา IQ/EQ ลูกรักก่อนวัยเรียน / ธันยมัย โชคชัยชุติกุล

โดย ธันยมัย โชคชัยชุติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 649.5 ธ469ล เลขเรียกหนังสือ: WS113 ธ469ล 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณัฏฐ์ธนัน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.5 ธ469ล] (1), PYULIB-DW [Call number: WS113 ธ469ล 2552] (1).

9. ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ = Disorders of sex development / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

โดย สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 612.6 ส236ค เลขเรียกหนังสือ: WS320 ส236ค 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.6 ส236ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WS320 ส236ค 2553] (1).

10. พฤติกรรมวัยรุ่น = Adolescent behavior / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.5 ม246พ 2534 เลขเรียกหนังสือ: WS462 ม246พ 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.5 ม246พ 2534] (5), PYULIB-DW [Call number: WS462 ม246พ 2534] (4).

11. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก / กิติกร มีทรัพย์, ผู้แปล

โดย กิติกร มีทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 จ464 2527 เลขเรียกหนังสือ: WS113 จ464 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธุรกิจ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 จ464 2527] (3), PYULIB-DW [Call number: WS113 ก676จ 2527] (2).

12. ความผิดปกติทางจิต / สุวัทนา อารีพรรค

โดย สุวัทนา อารีพรรค.

เลขเรียกหนังสือ: 157 ส114ค เลขเรียกหนังสือ: WY160 ส47ค 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 157 ส114ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WY160 ส47ค 2524] (3).

13. วัยแรก วัยหลัก / ประมวญ ดิคคินสัน

โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ป349ว เลขเรียกหนังสือ: WS462 ป17ว 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ป349ว] (2), PYULIB-DW [Call number: WS462 ป17ว 2520] (3).

14. ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง, วีระชัย สิงหนิยม

โดย ราตรี สุดทรวง | วีระชัย สิงหนิยม.

เลขเรียกหนังสือ: 612.8 ร442ป 2545 เลขเรียกหนังสือ: WL102 ร442ป 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.8 ร442ป 2545] (1), PYULIB-DW [Call number: WL102 ร442ป 2545] (4).

15. ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น = Theories of counseling and psychotherapy / โดย ดวงมณี จงรักษ์.

โดย ดวงมณี จงรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.3 ด218ท เลขเรียกหนังสือ: WM420 ด218ท 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.3 ด218ท] (2), PYULIB-DW [Call number: WM420 ด218ท 2549] (2).

16. ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย. 2 / บรรณาธิการ, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

เลขเรียกหนังสือ: 618.92 ป525 2552 เลขเรียกหนังสือ: WS100 ป525 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 618.92 ป525 2552] (1), PYULIB-DW [Call number: WS100 ป525 2552] (2).

17. การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental state examination and interpretation / ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ

โดย ณหทัย วงศ์ปการันย์.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 ก451 เลขเรียกหนังสือ: WM141 ก451 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 ก451] (1), PYULIB-DW [Call number: WM141 ก451 2552] (1). Special Status (1).

18. ภาวะซึมเศร้า : การบำบัดและการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม / ดาราวรรณ ต๊ะปินตา.

โดย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8527 ด426ภ เลขเรียกหนังสือ: WM425 ด426ภ 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.8527 ด426ภ] (3), PYULIB-DW [Call number: WM425 ด426ภ 2556] (1).

19. ทฤษฎีและเทคนิคการให้บริการปรึกษา = Theories and techniques of counseling / พงษ์พันธ์ - วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา.

โดย พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา | วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา.

เลขเรียกหนังสือ: WM55 พ161ท 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM55 พ161ท 2557] (5).

20. ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษา / อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

โดย อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.28 อ388ภ 2560 เลขเรียกหนังสือ: WM165 อ388ภ 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.28 อ388ภ 2560] (2), PYULIB-DW [Call number: WM165 อ388ภ 2560] (3).