ผลการค้นหาของคุณมี 302 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dictionary of psychology / Philip Lawrence Harriman

โดย Harriman, Philip Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 150.3 H298D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Especially abbreviated ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1947สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 150.3 H298D] (1).

2. Psychology : an integrated approach / edited by Michael Eysenck.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P974] (1).

3. Psychology : from research to applications / Dennis P. Saccuzzo

โดย Saccuzzo, Dennis P.

เลขเรียกหนังสือ: 150 S119P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 S119P] (1).

4. Introduction to psychology / Rod Plotnik.

โดย Plotnik, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 150 P729I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 P729I 1989] (1).

5. Conceptions of modern psychiatry / Harry Stack Sullivan.

โดย Sullivan, Harry Stack.

เลขเรียกหนังสือ: 150.1 S949C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 150.1 S949C] (1).

6. The dynamic of manhood / Luther H. Gulick.

โดย Gulick, Luther Halsey.

เลขเรียกหนังสือ: 155.332 G972D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Association, 1918, c1917สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.332 G972D] (1).

7. The world at six / Johan Fabricius.

โดย Fabricius, Johan.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 F126W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Westminster, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 F126W] (1).

8. Psychology and life / by Leslie D. Weatherhead.

โดย Weatherhead, Leslie D.

เลขเรียกหนังสือ: 150 W362P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder and Stoughton, 1934สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 150 W362P] (1).

9. Social psychology / Stephen Worchel ... [et al.]

โดย Worchel, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 302 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Wadsworth, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 S678] (1).

10. Psychology of religion / Paul E. Johnson

โดย Johnson, Paul E.

เลขเรียกหนังสือ: 200.19 J68P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. and enl.ข้อมูลการพิมพ์: Nashville, N. Y. : Abingdon Press, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 200.19 J68P] (1).

11. Psychology : an international perspective / Michael W. Eysenck

โดย Eysenck, Michael W.

เลขเรียกหนังสือ: 150 E98P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hove, East Sussex : Psychology Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 E98P] (1).

12. Understanding psychology

โดย Hassett, James.

เลขเรียกหนังสือ: 150 U55 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. / revised by James Hassettข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 U55 1980] (1).

13. Learning : reinforcement theory / Fred S. Keller

โดย Keller, Fred S.

เลขเรียกหนังสือ: 154.4 K29L 1969 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 154.4 K29L 1969] (1).

14. Two essays on analytical psychology / Carl G. Jung.

โดย Jung, Carl G.

เลขเรียกหนังสือ: 150.195 J95T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The World, 1971, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.195 J95T] (1).

15. God of fortune / written by Damrong Pinkoon.

โดย Damrong Pinkoon.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 D166G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Rester Book, c2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 D166G] (1).

16. Psychology of the Thai people : values and behavioral patterns / by Suntaree Komin.

โดย Suntaree Komin.

เลขเรียกหนังสือ: 303.372 S958P | 155.89593 S958P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Research Center, National Institute of Development Administration, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.89593 S958P] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.89593 S958P] (1).

17. Psychology and life / Floyd L. Ruch.

โดย Ruch, Floyd L.

เลขเรียกหนังสือ: 150 R899P 1963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Scott, Foresman, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 R899P 1963] (1), PYULIB-DW [Call number: 150 R899P 1963] (1).

18. Psychoanalysis and religion / by Erich Fromm.

โดย Fromm, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 200.19 F932P | 150.195 F932P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.195 F932P] (1), PYULIB-DW [Call number: 200.19 F932P] (2).

19. Love and will / Rollo May.

โดย May, Rollo.

เลขเรียกหนังสือ: 152.4 M467L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 152.4 M467L] (3).

20. On death and dying / Elisabeth Kubler-Ross.

โดย Kubler-Ross, Elisabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 155.937 K95O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.937 K95O] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.937 K95O] (2).