Your search returned 5 results from 145695 records. Subscribe to this search

|
1. โลกของสื่อ. ลำดับที่ 2, วัฒนธรรม : สื่อสารเพื่อสานสร้าง = Media World / ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน.

Call number: 302.23 จ683ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2541 Description: 221 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ683ล] (3).

2. ชุดความรู้นิเทศศาสตร์.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการตำราคณะนิเทศศาสตร์.

Call number: 302.23 ช613 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 Description: 266 หน้า ‪: ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ช613] (2).

3. แนวพินิจใหม่ในสื่อสารศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Call number: 302.23 ก425น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 Description: 576 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425น] (3).

4. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2 ป459 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Description: 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).

5. การสื่อสารในสารนิเทศ / ผ่องพรรณ ลวนานนท์

by ผ่องพรรณ ลวนานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.

Call number: 028 ผ225ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 Description: 258 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028 ผ225ก] (3).