ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การถอดรหัสความรักของครอบครัวผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย / ธัญญา เทพวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธัญญา เทพวงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2557 ธ461ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2557 ธ461ก] (2).

2. วัฒนธรรมและความหมายของฮิปสเตอร์ / อภิสิทธิ์ สิยะธง ... [และคนอื่นๆ].

โดย อภิสิทธิ์ สิยะธง | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2557 อ269ว (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2557 อ269ว] (2).

3. การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชั่นสั้นก่อนฉายของ Pixar / กรกฎ มิตรรุ่งเรืองกิจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย กรกฎ มิตรรุ่งเรืองกิจ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2557 ก152ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2557 ก152ก] (2).

4. การศึกษาอุดมการณ์ในภาพยนตร์ไตรภาค The dark knight trilogy ของคริสโตเฟอร์ โนแลน / พงศกร ชุติมา, จตุรภัทร์ สุทาชัย, สิรภพ หลวงสุภา.

โดย พงศกร ชุติมา | จตุรภัทร์ สุทาชัย | สิรภพ หลวงสุภา | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 พ112ก (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 พ112ก] (2).

5. คุณค่าความสำเร็จและการสร้างความหมายของภาพยนตร์เรื่อง Tomorrowland / ศรัณญา ศรีอิ่นแก้ว ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศรัณญา ศรีอิ่นแก้ว | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 ค622 (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 ค622] (2).

6. การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในเพลงไทยสากลที่ผู้หญิงแต่งและผู้หญิงร้อง / ไปรมาพร วัฒนเดช ... [และคนอื่นๆ].

โดย ไปรมาพร วัฒนเดช | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 ก522 (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 ก522] (2).

7. การศึกษามายาคติที่ปรากฎในรายการ Let Me In Thailand / มณฑกานต์ เอี้ยวสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

โดย มณฑกานต์ เอี้ยวสุวรรณ | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะนิเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: CA-2558 ก522 (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CA-2558 ก522] (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความรู้ด้านสิทธิ หน้าที่และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโฆษณาไม่เป็นธรรม = A survey of Chiang Mai customer's knowledge of rights and duty, and responding behavior toward an unfair advertisement / โดย กรณิการ์ รักธรรม.

โดย กรณิการ์ รักธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ก152ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความรู้ด้านสิทธิ หน้าที่และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโฆษณาไม่เป็นธรรม.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ก152ร] (4).

9. กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประเด็น "การคบเพื่อน" ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A participatory action research using community theatre as a tool for communication process of youth problem : focusing on choosing how to associate with friends of the undergrad in city of Muang Chiangmai / โดย จิรภัทร กิตติวรากูล.

โดย จิรภัทร กิตติวรากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 จ497ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านสื่อละครชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประเด็น "การคบเพื่อน" ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7 จ497ก] (10).