ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การวิจารณ์ดนตรีไทย : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / ไอยเรศ บุญฤทธิ์.

โดย ไอยเรศ บุญฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

2. การวิจารณ์ภาพยนตร์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / อัญชลี ชัยวรพร, ผู้วิจัย ; สุทธิพงศ์ นุกูลเอื้ออำรุง, ผู้ช่วยวิจัย.

โดย อัญชลี ชัยวรพร | สุทธิพงศ์ นุกูลเอื้ออำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

3. การวิจารณ์ละครเวที : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / ภัทร ด่านอุตรา, ผู้วิจัย.

โดย ภัทร ด่านอุตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

4. การวิจารณ์วรรณศิลป์ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต / อรพินท์ คำสอน, ผู้วิจัย ; กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์, ผู้ช่วยวิจัย.

โดย อรพินท์ คำสอน | กรรณิการ์ ถนอมปัญญารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).

5. การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต : บทสังเคราะห์งานวิจัย / อัญชลี ชัยวรพร, หัวหน้าโครงการ.

โดย อัญชลี ชัยวรพร.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ก514 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต", 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 700 ก514] (1).