ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1016 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น = Fundamental news writing for radio and television broadcasting / ผู้เขียน, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

โดย วีรพงษ์ พลนิกรกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ว828ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ว828ก] (3).

162. Flash รวมเทคนิคการใช้แฟลช / จัดทำโดย Shutter Photography

โดย Shutter Photography.

เลขเรียกหนังสือ: 771.3 ฟ899 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิมเมจ โฟกัส, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.3 ฟ899] (1).

163. ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / ผู้เขียน, อวยพร พานิช ... [และคนอื่นๆ]

โดย อวยพร พานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 ภ487 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 ภ487 2544] (3).

164. เทคนิคการวัดแสง / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง

โดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส848ท 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Photo & Life, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส848ท 2544] (2).

165. 10 เทคนิคการถ่ายภาพ = 10 photo technics / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง และวรวุฒิ วีระชิงไชย.

โดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง | วรวุฒิ วีระชิงไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส848ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ครีเอทคอม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส848ส 2542] (1).

166. คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปอุตสาหกรรม = Computer aided for industrial design / ผู้เขียน, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

โดย จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 จ138ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 จ138ค] (1).

167. กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / เขียน รวบรวม เรียบเรียง, พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช

โดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

เลขเรียกหนังสือ: 343.099 พ759ก 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.099 พ759ก 2545] (3).

168. การลำดับภาพอย่างสร้างสรรค์สำหรับงานผลิตวีดิทัศน์ = Creative editing in video production / สุธี พลพงษ์

โดย สุธี พลพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.558 ส786ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.558 ส786ก] (2).

169. สื่อเสรี / บรรณาธิการ, เฮดลีย์ เบอร์เรลล์

โดย เบอร์เรลล์, เฮดลีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 323.445 ส736 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.445 ส736] (1).

170. Case study 5.0 / ผู้เขียน, ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ธ469ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ธ469ค] (2).

171. การวิจัยนิเทศศาสตร์ = Research in communication arts / ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

โดย ปดิวรัดา ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 ป149ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 ป149ก] (1). Checked out (1).

172. 1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย / เสลา เรขะรุจิ, เขียน

โดย เสลา เรขะรุจิ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 ส932ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 ส932ห] (2).

173. การสื่อสาร : ปัจจุบันและสู่อนาคต = Communication : now and into the future / เขียนโดย สตีฟว์ ปาร์เคอร์ ; แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา

โดย ปาร์คเกอร์, สตีฟ | สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 384 ป549ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384 ป549ก] (2).

174. บทความคณะสังคมศาสตร์เรื่อง วิทยุชุมชน : คลื่นของประชาชน / โดย ภัทมัย อินทจักร.

โดย ภัทมัย อินทจักร | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ภ362บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ภ362บ] (3).

175. บนเส้นทาง--ศตวรรษครึ่ง--โฆษณาไทย / ผู้เขียน, สัญญพงศ์ สุวรรณสิทธิ์.

โดย สัญญพงศ์ สุวรรณสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ส553บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ส553บ] (2).

176. Brand Voice / ผู้เขียน, ดลชัย บุณยะรัตเวช.

โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ด143บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ด143บ] (2).

177. ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) / ผู้แต่ง, จักรภพ เพ็ญแข.

โดย จักรภพ เพ็ญแข.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2345 จ226น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สีดา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2345 จ226น] (2).

178. Be graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / ผู้แต่ง, โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์.

โดย โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 745.4 ส991บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.4 ส991บ] (2).

179. สื่อเสรีมีจริงหรือ : บทเรียนประชาธิปไตยไทยและวัฒนธรรมสื่อไทย / ประวิตร โรจนพฤกษ์, เขียน

โดย ประวิตร โรจนพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ป376ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ป376ส] (4).

180. ชำแหละโทรทัศน์อเมริกา / ผู้เขียน, วิภา อุตมฉันท์.

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.55 ว645ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.55 ว645ช] (2).