ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1016 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. เทคนิคและตลาดการพิมพ์ซิลค์สกรีน = Screen printing / ปิยะ วงกิจพิมพ์, ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์.

โดย ปิยะ วงกิจพิมพ์ | ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 686.2316 ป621ท 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.2316 ป621ท 2533] (1).

22. การเขียนสารคดีสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ม511ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1-2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ม511ก] (2).

23. แสงสำหรับการถ่ายภาพ / ฝ่ายภาพนิตยสาร FACE.

โดย นิตยสาร FACE.

เลขเรียกหนังสือ: 778.7 ส963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.7 ส963] (1).

24. ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บรรณาธิการเรียบเรียง, ธรรมนูญ นวลใจ.

โดย ธรรมนูญ นวลใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กำแก้ว, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ศ371] (1).

25. การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น = Introduction to journalism / เรียบเรียงโดย สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.

โดย สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ส731ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.172 ส731ก] (4).

26. การผลิตรายการวิทยุ = Radio program production / อนันต์ธนา อังกินันทน์.

โดย อนันต์ธนา อังกินันทน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 791.44 อ171ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.44 อ171ก 2536] (1).

27. ทฤษฎีถ่ายภาพ / สุมิตรา ขันตยาลงกต.

โดย สุมิตรา ขันตยาลงกต.

เลขเรียกหนังสือ: 770.28 ส843ท 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกวิชาช่างภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.28 ส843ท 2534] (2).

28. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2539] (1).

29. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

30. การผลิตสื่อโทรทัศน์และวิดีทัศน์ = TV-Video software in educational application / โดย โยอิชิ นิชิโมโต ; วิภา อุตมฉันท์, แปลและเรียบเรียง.

โดย นิชิโมโต, โยอิชิ | วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.45 น561ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.45 น561ก] (1).

31. Photoshop ฉบับ Special techniques / ผลงานสร้างสรรค์ของ Tom Juice (ต้อม มายคอม)

โดย ทอม จูซ | ต้อม มายคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ท332ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพาเวอร์พีซี ดีไซน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ท332ฟ] (2).

32. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 ส894ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 ส894ค] (2).

33. พลังเสียงพลังสู่ความสำเร็จ = The Sound of the soul / ของ Arthur Samuel Joseph ; แปลและเรียบเรียงโดย นนทกร

โดย โจเซฟ, อาร์เทอร์ ซามูเอล | นนทกร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 จ871พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก พับลิชิ่ง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 จ871พ] (2).

34. ซองขาวหนังสือพิมพ์ / บุญเลิศ ช้างใหญ่

โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 070.44935346 บ563ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.44935346 บ563ซ] (1).

35. การสื่อสาร = Communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2076 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2076 ม246ก] (1).

36. รวมกล้องน่าใช้ / โดย ทีมงานนิตยสารคาเมราร์ต

โดย นิตยสารคาเมราร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 771.31 ท533ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลเซอร์กราฟฟิค 82, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.31 ท533ร] (1).

37. รวมเทคนิคและการใช้งานฟิลเตอร์ยอดนิยมสำหรับ Photoshop 3. ชุด 1, เอฟเฟ็คการไล่ระดับสี / สร้างสรรค์โดย David Zure

โดย เดวิด ฉั่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 ด897ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็กซ์ ดีไซน์ แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 ด897ร] (1).

38. คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ Photoshop 3 สำหรับแมคอินทอช = Visual quickstart guide Photoshop 3 for Macintosh / ของ Elaine Weinmann, Peter Lourekas ; เรียบเรียงโดย สุรพงศ์ ภิรมย์ประเมศ

โดย เวนมันน์, อีเลน | ลัวร์กัส, ปีเตอร์ | สุรพงศ์ ภิรมย์ประเมศ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ว914ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ว914ค] (1).

39. หลักการระบบสื่อสาร / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

โดย ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ป413ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382 ป413ห] (2).

40. ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาธร, บรรณาธิการ

โดย พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ภ456 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ภ456 2540] (2).