ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 64 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Adobe premiere 6.5 : classroom in a book / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย วิรุฬ สกุลทรัพย์ไพศาล

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 อ136 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์วิว, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 อ136] (4).

2. Ulead VideoStudio 6.0 หัดตัดต่อวิดีโอด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช

โดย ดิเรก วงษ์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ด555ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ด555ย] (2).

3. Business forms and contracts for SMEs

เลขเรียกหนังสือ: 658.022 บ349 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : New Haven Group International, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 บ349] (4).

4. Giga studio 2.5 โปรแกรมโคลนนิ่งเสียงดนตรี / เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม

โดย เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ด837ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ด837ก] (2).

5. Photo VCD คุณเองก็ทำได้ / ดิเรก วงษ์วานิช

โดย ดิเรก วงษ์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 004.565 ด555ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.565 ด555ฟ] (2).

6. Adobe premiere elements ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยตัวเอง / ดิเรก วงษ์วานิช.

โดย ดิเรก วงษ์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ด555อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ด555อ] (2).

7. ตัดต่อภาพวีดีโอและเสียงอย่างครบวงจร Sony Vegas / ผู้เขียน, พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง

โดย พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ824ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอช-เอ็น กรุ๊ป, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ824ต] (4).

8. ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ PremierePro & after effects ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์.

โดย จุฑามาศ จิวะสังข์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 จ628ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 จ628ต] (2).

9. คู่มือหัดตัดต่อวิดีโอกับ Ulead VideoStudio 9.0 / ผู้เขียน, ดิเรก วงษ์วานิช

โดย ดิเรก วงษ์วานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ด555ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ด555ค] (4).

10. สนุกง่ายได้ภาพสวยด้วย Photoshop & Plug-In / ชาตพล นภาวารี

โดย ชาตพล นภาวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ช513ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ช513ส] (2).

11. โฆษณา โฆษณุก / ทีมงาน Y & R

โดย ทีมงาน Y & R.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ท533ฆ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : UBCL Books, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ท533ฆ] (4).

12. ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ PremierePro & After Effects CS3 ฉบับสมบูรณ์

โดย จุฑามาศ จิวะสังข์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 จ628ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 จ628ต] (2).

13. คู่มือตัดต่อวิดีโอเส้นทางสู่มือโปร Ulead VideoStudio 10 Plus / ผู้แต่ง, ยุทธชัย รุจิรวิมล

โดย ยุทธชัย รุจิรวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ย353ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินทริโอ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ย353ค] (2).

14. ตัด-แต่ง-แปลง-ต่อ คลิปวิดีโอจุใจวัยโจ๋ / ผู้เขียน, ภาณุมาศ สุวรรณ.

โดย ภานุมาศ สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ภ447ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ภ447ต] (2).

15. เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล = Portrait photography / ผู้เขียน, วีรนิจ ทรรทรานนท์

โดย วีรนิจ ทรรทรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 778.92 ว827ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.92 ว827ท] (4).

16. เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ = Landscape photography / ผู้เขียน, วีรนิจ ทรรทรานนท์

โดย วีรนิจ ทรรทรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 778.936 ว827ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.936 ว827ท] (4).

17. ตัดต่องานภาพยนตร์หรือวีดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro 2.0 / จุฑามาศ จิวะสังข์, ปิยะ นากสงค์.

โดย จุฑามาศ จิวะสังข์ | ปิยะ นากสงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 จ628ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 จ628ต] (2).

18. สร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์หลากหลายด้วย InDesign CS3 ฉบับสมบูรณ์ / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย.

โดย วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ว284ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ว284ส] (2).

19. Sony Vegas Pro 9 / ผู้เขียน, รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล

โดย รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.696 ร636ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.696 ร636ซ] (2).

20. Corel VideoStudio Pro X2 / ผู้เขียน, รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล.

โดย รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.696 ร636ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.696 ร636ค] (2).