ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 80 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิพากษ์คนทีวี / ว. ณ สยาม.

โดย ว. ณ สยาม.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43092 ว111ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กฤตญาดา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43092 ว111ว] (1).

2. ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ไทย / สุวิชชา เพียราษฎร์.

โดย สุวิชชา เพียราษฎร์.

เลขเรียกหนังสือ: 384.5522 ส879อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5522 ส879อ] (1).

3. โปรดิวเซอร์แช่อิ่ม / วีรยุทธ (อู๋) ล้อทองพานิชย์.

โดย วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ว833ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : โชคเห็นใจ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ว833ป] (1).

4. ประวัติศาสตร์นักทำหนังสือกบฎ ฉบับใต้ดิน = Fighting publishers / เขียน, วาด รวี.

โดย วาด รวี.

เลขเรียกหนังสือ: 079.593 ว459ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 079.593 ว459ป] (1).

5. ร้อยภูติ พันวิญญาณ ตำนานหนังผีไทย / ผู้เขียน, หนึ่งเดียว.

โดย หนึ่งเดียว.

เลขเรียกหนังสือ: 791.436164 ห194ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Popcorn, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.436164 ห194ร] (1).

6. โจ๋บนจอ / ผู้เขียน, หนึ่งเดียว/ND. CHAN

โดย หนึ่งเดียว.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4375 ห194จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Popcorn, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4375 ห194จ] (1).

7. การละครไทย / ผู้เขียน, สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์

โดย สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 ส841ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 ส841ก 2543] (1).

8. กว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย.

โดย ศมกมล ลิมปิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.041 ศ127ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.041 ศ127ก] (2).

9. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส 2538] (3).

10. จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย = Media watch / คณะบรรณาธิการ, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา วิวัฒนานุกุล, ปรีดา อัครจันทโชติ

โดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ | ปรีดา อัครจันทโชติ | เมตตา วิวัฒนานุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ287] (3).

11. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ กับภาพยนตร์ / โดม สุขวงศ์

โดย โดม สุขวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309 ด962พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309 ด962พ] (2).

12. 21 ปี สำนักข่าวไทย : FM 100.5 / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ส691ย] (3).

13. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส] (3).

14. 21 ปี สำนักข่าวไทย : ประมวลข่าว / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 070.195 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.195 ส691ย] (2).

15. เขาสร้างหนังไทยคุณภาพกันอย่างไร / เรียบเรียง, พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน

โดย พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430233 พ528ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กุรงเทพฯ] : Editor 1999, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430233 พ528ข] (1).

16. ชาตินิยม (ใหม่) กู้ชาติกับ "วิชา ข่าวสาร" News for human development (NHD) / โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์

โดย บดินทร์ ลิมปพัทธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 บ116ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 บ116ช] (3).

17. ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาว / วิภา อุตมฉันท์

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.234 ว645ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.234 ว645ผ] (2).

18. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียน / จริยา สมประสงค์

โดย จริยา สมประสงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ167อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาร์ตโปรเกรส, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 จ167อ] (2).

19. แบบตัวพิมพ์ไทย = Thai font / จัดทำโดย ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 745.61 ศ812บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.61 ศ812บ] (3).

20. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย

โดย จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 จ374ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 จ374ป] (2).