ผลการค้นหาของคุณมี 97 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การถ่ายภาพ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สภา ลิมพาณิชย์การ.

โดย สภา ลิมพาณิชย์การ.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส226ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส226ก 2534] (1).

2. การถ่ายภาพบุคคล = Portrait photography / ปัทมวดี จารุวร.

โดย ปัทมวดี จารุวร.

เลขเรียกหนังสือ: 778.92 ป532ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.92 ป532ก 2535] (2).

3. แสงสำหรับการถ่ายภาพ / ฝ่ายภาพนิตยสาร FACE.

โดย นิตยสาร FACE.

เลขเรียกหนังสือ: 778.7 ส963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.7 ส963] (1).

4. ไขปัญหาการถ่ายภาพ / กองบรรณาธิการ Photo & Life, เรียบเรียง ; นายขวนขวาย, ผู้ตอบ

โดย นิตยสาร Photo & Life.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ข929 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Photo & Life, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ข929] (1).

5. เทคนิคการวัดแสง / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง

โดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส848ท 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Photo & Life, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส848ท 2543] (2).

6. เทคนิคการวัดแสง / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง

โดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส848ท 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Photo & Life, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส848ท 2544] (2).

7. 10 เทคนิคการถ่ายภาพ = 10 photo technics / สุรเดช วงศ์สินหลั่ง และวรวุฒิ วีระชิงไชย.

โดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง | วรวุฒิ วีระชิงไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส848ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ครีเอทคอม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส848ส 2542] (1).

8. การถ่ายภาพเทคนิคขั้นสูง / โดย ณรงค์ สมพงษ์.

โดย ณรงค์ สมพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ณ214ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ณ214ก] (1).

9. เล่นกล้องกับมือโปร, ชุดดอกไม้และแมลง / สงคราม โพธิ์วิไล, เนื้อเรื่องและถ่ายภาพ

โดย สงคราม โพธิ์วิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส134ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายิก, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส134ล] (1).

10. เทคนิคการจัดแสง ฉบับสมบูรณ์ / บทความ/ถ่ายภาพ, ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

โดย ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ป412ท 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิเมจ โฟกัส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ป412ท 2547] (1).

11. การถ่ายภาพเบื้องต้น / รวบรวมเรียบเรียงโดย สมาน เฉตระการ.

โดย สมาน เฉตระการ.

เลขเรียกหนังสือ: 770 ส294ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 52สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 ส294ก 2548] (2).

12. เทคนิคการวัดแสง ฉบับสมบูรณ์ / บทความ/ถ่ายภาพ, ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

โดย ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ป412ท 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิเมจ โฟกัส, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ป412ท 2548] (1).

13. Camera phone ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ / ปิยะกมล ศรัทธาทิพย์

โดย ปิยะกมล ศรัทธาทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.38456 ป621 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38456 ป621] (1).

14. เทคนิคการถ่ายภาพและกระบวนการห้องมืด / เรื่อง, วนิดา จึงประสิทธิ์ (นิ่มเสมอ)

โดย วนิดา จึงประสิทธิ์ (นิ่มสมอ).

เลขเรียกหนังสือ: 771 ว169ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ว169ท] (1).

15. การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร = Photography for communication / กนกรัตน์ ยศไกร

โดย กนกรัตน์ ยศไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ก125ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ก125ก] (2).

16. พื้นฐานการถ่ายภาพ "ภาพชีวิต" เชิงปฏิบัติ = Basic dramatic photo for beginner / โดย ไม้หลัก (สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์)

โดย ไม้หลัก (สุรเชษฐ์ น้ำทิพย์).

เลขเรียกหนังสือ: 771 ม981พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ม981พ] (1).

17. กล้องดิจิตอลและการแต่งภาพ / ผู้แต่ง, อรวินท์ เมฆพิรุณ.

โดย อรวินท์ เมฆพิรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 771.33 อ375ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.33 อ375ก] (1).

18. กล้องดิจิตอล / ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล, รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล, ผู้เขียน

โดย ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล | รักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล.

เลขเรียกหนังสือ: 771.33 ณ336ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.33 ณ336ก] (1).

19. เริ่มต้นกับ DSLR : digital single lens reflex / ผู้เขียน, ปิยะฉัตร แกหลง.

โดย ปิยะฉัตร แกหลง.

เลขเรียกหนังสือ: 771.33 ป621ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.33 ป621ร] (1).

20. Perfect portrait : photography & retouching techniques = สุดยอดเทคนิคถ่ายและตกแต่งภาพบุคคล / ผู้เขียน, สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร.

โดย สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส722พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส722พ] (1).