ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2178 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม

โดย กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1025 ก345ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.1025 ก345ท] (1).

102. Broadcast/cable programming : strategies and practices / Susan Tyler Eastman, Douglas A. Ferguson

โดย Eastman, Susan Tyler | Ferguson, Douglas A.

เลขเรียกหนังสือ: 791.44 E13B 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.44 E13B 1997] (1).

103. Film and politics in America : a social tradition / Brian Neve

โดย Neve, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23430973 N511F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23430973 N511F] (1).

104. The impact of television advertising on children / Namita Unnikrishnan, Shailaja Bajpai

โดย Unnikrishnan, Namita | Bajpai, Shailaja.

เลขเรียกหนังสือ: 302.234083 U58I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Sage, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.234083 U58I] (1).

105. The medium format advantage / Ernst Wildi

โดย Wildi, Ernst.

เลขเรียกหนังสือ: 771.32 W673M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Focal Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.32 W673M] (1).

106. Winning photo contests / by Jeanne Stallman

โดย Stallman, Jeanne.

เลขเรียกหนังสือ: 770.23 S782W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Images Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.23 S782W] (1).

107. ภาพลักษณ์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ / วาสนา จันทร์สว่าง ... [และคนอื่นๆ]

โดย วาสนา จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ภ457 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ภ457] (2).

108. โลกของสื่อ. ลำดับที่ 2, วัฒนธรรม : สื่อสารเพื่อสานสร้าง = Media World / ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 จ683ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 จ683ล] (3).

109. Essentials of mass communication theory / Arthur Asa Berger.

โดย Berger, Arthur Asa.

เลขเรียกหนังสือ: 302.230973 B496E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.230973 B496E] (1).

110. Qualitative communication research methods / Thomas R. Lindlof

โดย Lindlof, Thomas R.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2072 L746Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 L746Q] (1).

111. Contemporary television : eastern perspectives / edited by David French, Michael Richards.

โดย French, David | Richards, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 384.55095 C761 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Sage, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.55095 C761] (1).

112. Communication ethics and universal values / edited by Clifford Christians, Michael Traber

โดย Christians, Clifford G | Traber, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 174 C734 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174 C734] (1).

113. Mass media & environmental conflict : America's green crusades / Mark Neuzil, William Kovarik

โดย Neuzil, Mark | Kovarik, William.

เลขเรียกหนังสือ: 363.700973 N498M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.700973 N498M] (1).

114. Human communication : the basic course / Joseph A. DeVito.

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496H 1997] (1).

115. Feminist television criticism : a reader / edited by Charlotte Brunsdon, Julie D'Acci and Lynn Spigel.

โดย Brunsdon, Charlotte | D'Acci, Julie | Spigel, Lynn.

เลขเรียกหนังสือ: 809.225 F329 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809.225 F329] (1).

116. Virtual culture : identity and communication in cybersociety / edited by Steven G. Jones.

โดย Jones, Steven G.

เลขเรียกหนังสือ: 305.9004 V819 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.9004 V819] (1).

117. Understanding media cultures : social theory and mass communication / Nick Stevenson

โดย Stevenson, Nick.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 S848U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 S848U] (1).

118. Secrets of lighting on location : a photographer's guide to professional lighting techniques / Bob Krist.

โดย Krist, Bob.

เลขเรียกหนังสือ: 778.7 K92S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amphoto Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.7 K92S] (1).

119. Portraits : a guide to professional lighting techniques / Roger Hicks and Frances Schultz

โดย Hicks, Roger | Schultz, Frances.

เลขเรียกหนังสือ: 778.92 H631P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : Rotovision SA, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.92 H631P] (1).

120. การออกแบบหนังสือพิมพ์และนิตยสาร / โดย คนึง เพชรสมัย.

โดย คนึง เพชรสมัย.

เลขเรียกหนังสือ: 741.65 ค142ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ครองช่างการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.65 ค142ก] (1).