ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2177 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Photojournalism : the professionals' approach / Kenneth Kobre ; editing and design by Betsy Brill.

โดย Kobre, Kenneth.

เลขเรียกหนังสือ: 778.907049 K75P 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.907049 K75P 1996] (1).

122. Politics and the media / [edited by] Richard Davis.

โดย Davis, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 302.230973 P769 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.230973 P769] (1).

123. The Japanese theatre : from shamanistic ritual to contemporary pluralism / Benito Ortolani

โดย Ortolani, Benito.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0952 O78J 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.0952 O78J 1995] (1).

124. Japanese cinema : an introduction / Donald Richie

โดย Richie, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430952 R531J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430952 R531J] (1).

125. How to produce successful advertising : a guide to strategy, planning and targeting / A. D. Farbey.

โดย Farbey, A. D.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 F219H 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 F219H 1998] (1).

126. Effective writing skills for public relations / John Foster.

โดย Foster, John.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0666592 F755E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0666592 F755E] (1).

127. ถ่ายภาพเรียนเร็ว / โดย พูน เกษจำรัส

โดย พูน เกษจำรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 771 พ843ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 พ843ถ] (3).

128. Advertising media planning / Jack Z. Sissors, Lincoln Bumba

โดย Sissors, Jack Zanville | Bumba, Lincoln.

เลขเรียกหนังสือ: 659.111 S623A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : NTC Business Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.111 S623A 1996] (1).

129. The consultant's guide to publicity : how to make a name for yourself by promoting your expertise / Reece Franklin

โดย Franklin, Reece A.

เลขเรียกหนังสือ: 001.0688 F833C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.0688 F833C] (1).

130. วิกฤติสื่อมวลชน / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4833 ว495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4833 ว495] (2).

131. คู่มือฝึกการพูดให้ประสบผลสำเร็จด้วยตนเอง / พรรวี หมื่นสุข, แปลและเรียบเรียง

โดย พรรวี หมื่นสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 ค695 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 ค695 2541] (2).

132. คู่มือการพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยตนเอง / สงกรานต์ แหยมแก้ว

โดย สงกรานต์ แหยมแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 686.2316 ส132ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.2316 ส132ค 2540] (1).

133. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต : มอก. 452-2526 = Standard for letter press and offset printing inks / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.042 ส691ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2526?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม] (1).

134. Audio in media / Stanley R. Alten

โดย Alten, Stanley R.

เลขเรียกหนังสือ: 621.38 A466A 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38 A466A 1996] (1).

135. Television and radio announcing / Stuart Hyde.

โดย Hyde, Stuart W.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4 H995T 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4 H995T 1998] (1).

136. Broadcast news writing, reporting, and production / Ted White

โดย White, Ted.

เลขเรียกหนังสือ: 070.19 W588B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Focal Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.19 W588B 1996] (1).

137. Principles, elements, and types of persuasion / James Benjamin

โดย Benjamin, James.

เลขเรียกหนังสือ: 303.342 B468P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.342 B468P] (1).

138. Political communication / Craig Allen Smith.

โดย Smith, Craig Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 S644P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Harcourt Brace Jovanovich, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 S644P] (1).

139. An ecological perspective on human communication theory / Jo Liska, Gary Cronkhite

โดย Liska, Jo | Cronkhite, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 L769E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcourt Brace College, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 L769E] (1).

140. The new public speaker / George Rodman, Ronald B. Adler

โดย Rodman, George | Adler, Ronald Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 R693N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 R693N] (1).