ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2177 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Connecting : a culture-sensitive approach to interpersonal commnuication competency / Roy M. Berko, Lawrence B. Rosenfeld, Larry A. Samovar.

โดย Berko, Roy M | Rosenfeld, Lawrence B | Samovar, Larry A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 B513C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 B513C 1997] (1).

142. Writing scripts for television, radio, and film / Edgar E. Willis, Camille D' Arienzo.

โดย Willis, Edgar E | D'Arienzo, Camille.

เลขเรียกหนังสือ: 808.22 W734W 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace Jovanovich College, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.22 W734W 1993] (1).

143. Public speaking anxiety : how to face the fear / L. Todd Thomas

โดย Thomas, L. Todd.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 T462P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 T462P] (1).

144. An introduction to communication theory / Don W. Stacks, Sidney R. Hill, Jr., Mark Hickson, III.

โดย Stacks, Don W | Hill, Sidney R | Hickson, Mark, III.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 S775I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace Jovanovich College, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 S775I] (1).

145. Understanding mass communication : a liberal arts perspective / Melvin L. DeFleur, Everette E. Dennis

โดย Defleur, Melvin L | Dennis, Everette E.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 D313U 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 D313U 1998] (1).

146. Interplay : the process of interpersonal communication / Ronald B. Adler ... [et al.]

โดย Adler, Ronald Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 I61 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 I61 1998] (1).

147. A practical guide to integrated marketing communications / Tom Brannan

โดย Brannan, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 B821P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 B821P 1998] (1).

148. Getting the best from agencies and other outside services / Geoffrey Smith

โดย Smith, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 658.46 S648G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.46 S648G] (1).

149. Speaking to persuade / Barbara L. Breaden

โดย Breaden, Barbara L.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 B828S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 B828S] (1).

150. Better picture guide to photographing people / Michael Busselle.

โดย Busselle, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 778.92 B981B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Crans-Pres-Celigny, Switzerland : RotoVision SA, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.92 B981B] (1).

151. สู่--พิธีกรมืออาชีพ / บุญศรี ปราบณศักดิ์.

โดย บุญศรี ปราบณศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 บ572ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.51 บ572ส 2539] (2).

152. การออกแบบโฆษณา = Advertising design / ศักดา ประจุศิลป.

โดย ศักดา ประจุศิลป.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 ศ321ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 ศ321ก 2540] (3).

153. ฉากละคร 1 / ซูไรมาน เวศยาภรณ์

โดย ซูไรมาน เวศยาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.025 ซ491ฉ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.025 ซ491ฉ 2541] (2).

154. ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ458ย 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ458ย 2539] (1).

155. คู่มือพีอาร์. เล่ม 7, ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณสื่อมวลชน / ผู้เขียน, ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ป416ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ป416ค] (2).

156. การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ / โดย จันทนา ทองประยูร

โดย จันทนา ทองประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 686 จ246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686 จ246ก] (1).

157. Film and television in education : an aesthetic approach to the moving image / Robert Watson

โดย Watson, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 371.335 W341F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : The Falmer Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.335 W341F] (1).

158. Creative typography / Marion March

โดย March, Marion.

เลขเรียกหนังสือ: 686.22 M315C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : North Light Books, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.22 M315C] (2).

159. Media policy : convergence, concentration and commerce / edited by Denis McQuail and Karen Siune

โดย Mcquail, Denis | Siune, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 M489 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 M489] (2).

160. The globalization of news / edited by Oliver Boyd-Barrett and Terhi Rantanen

โดย Boyd-Barrett, Oliver | Rantanen, Terhi.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 G562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 G562] (1).