ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2177 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. The circuit of mass communication : media strategies, representation and audience reception in the AIDS crisis / David Miller ... [et al.]

โดย Miller, David.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1969792 C578 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 C578] (1).

162. Theories of communication : a short introduction / Armand Mattelart and Michele Mattelart ; translated by Susan Gruenheck Taponier and James A. Cohen

โดย Mattelart, Armand | Mattelart, Michele | Taponier, Susan Gruenheck | Cohen, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 M435T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 M435T] (2).

163. Communication mosaics : a new introduction to the field of communication / Julia T. Wood

โดย Wood, Julia T.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 W876C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 W876C] (1).

164. Thai advertising in focus : the first versatile book on Thai advertising / writers, Nongrat Siriphongsukarn ... [et al.]

โดย Nongrat Siriphongsukarn | Assumption University. Advertising Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 659.09593 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Advertising Research Center. Assumption University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.09593 T364] (1).

165. Creative techniques for photographing children / Vik Orenstein

โดย Orenstein, Vik.

เลขเรียกหนังสือ: 778.925 O66C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : Writer's Digest Books, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.925 O66C] (1).

166. People / by Jacques Lowe

โดย Lowe, Jacques.

เลขเรียกหนังสือ: 778.92 L913P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Chronicle Books, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.92 L913P] (2).

167. Animals / written by A. D. Coleman

โดย Coleman, A. D.

เลขเรียกหนังสือ: 778.932 C692A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Chronicle Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.932 C692A] (2).

168. Photographing people for stock / Nancy Brown with Michael O'Connor

โดย Brown, Nancy | O'Connor, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 770.68 B879P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Watson-Guptill, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.68 B879P] (1).

169. โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อ / โดย นิวัติ วงศ์พรหมปรีดา.

โดย นิวัต วงศ์พรหมปรีดา.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 น674ฆ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที. พี. พริ้นท์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 น674ฆ 2542] (2).

170. News in a new century : reporting in an age of converging media / by Jerry Lanson, Barbara Croll Fought

โดย Lanson, Jerry | Fought, Barbara Croll.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 L295N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Pine Forge Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 L295N] (1).

171. Media analysis techniques / Arthur Asa Berger.

โดย Berger, Arthur Asa.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 B496M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 B496M 1998] (1).

172. Public radio and television in America : a political history / Ralph Engelman

โดย Engelman, Ralph.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 E57P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 E57P] (1).

173. Cybersociety 2.0 : revisiting computer-mediated communication and community / Steven G. Jones, editor

โดย Jones, Steven G.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4833 C994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4833 C994] (1).

174. Media research techniques / Arthur Asa Berger.

โดย Berger, Arthur Asa.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23072 B496M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Sage, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23072 B496M 1998] (1).

175. Doing media research : an introduction / Susanna Hornig Priest

โดย Priest, Susanna Hornig.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23072 P949D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23072 P949D] (1).

176. Writing in the community / edited by David Barton, Roz Ivanic

โดย Barton, David | Ivanic, Roz.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 W956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Newbury Park, Calif. : Sage, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 W956] (1).

177. Agenda-setting / James W. Dearing, Everett M. Rogers

โดย Dearing, James W | Rogers, Everett M.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 D285A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 D285A] (1).

178. Visual persuasion : the role of images in advertising / Paul Messaris

โดย Messaris, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1042 M583V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1042 M583V] (1).

179. Convergence : integrating media, information & communication / Thomas F. Baldwin, D. Stevens McVoy, Charles Steinfield

โดย Baldwin, Thomas F | McVoy, D. Stevens | Steinfeld, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 B182C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE , c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 B182C] (1).

180. Electronic marketing and the consumer / editor, Robert A. Peterson

โดย Peterson, Robert Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 656.84 E38 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 656.84 E38] (1).