ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2178 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Audience analysis / Denis McQuail

โดย Mcquail, Denis.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 M173A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 M173A] (1).

182. Writing for scholarly publication / Anne Sigismund Huff

โดย Huff, Anne Sigismund.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 H889W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 H889W] (1).

183. หม้อแกงลิง / จิระนันท์ พิตรปรีชา

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4375 จ517ห 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4375 จ517ห 2541] (1).

184. ยักษ์ตัวแดง / ฮิเดกิ โนดะ, เขียน ; ผุสดี นาวาวิจิต, แปล

โดย โนดะ, ฮิเดกิ | ผุสดี นาวาวิจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 808.82 น931ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.82 น931ย] (1).

185. เสรีภาพ จริยธรรม วิชาชีพ / สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โดย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 070 ส293ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 070 ส293ส] (2).

186. McGraw-Hill illustrated telecom dictionary / Jade Clayton.

โดย Clayton, Jade.

เลขเรียกหนังสือ: 384.03 C619M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 384.03 C619M] (1).

187. สื่อมวลชนในญี่ปุ่น / วิภา อุตมฉันท์

โดย วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.230952 ว736ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.230952 ว736ส] (2).

188. คู่มือ Graphic design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / รวบรวมโดย ประพันธ์ งามเนตร

โดย ประพันธ์ งามเนตร.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะคัลเลอร์ บุคส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.6 ค695] (1).

189. 21 ปี สำนักข่าวไทย : FM 100.5 / สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.54 ส691ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.54 ส691ย] (3).

190. เมืองมายา / คึกฤทธิ์ ปราโมช

โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430973 ค521ม 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.430973 ค521ม 2530] (2).

191. Basic journalism : an Asean handbook / Vergel O. Santos

โดย Santos, Vergel O.

เลขเรียกหนังสือ: 070.4 S237B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Manila] : The ASEAN Committee on Culture and Information, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.4 S237B] (1).

192. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (1).

193. The political economy of communication : rethinking and renewal / Vincent Mosco

โดย Mosco, Vincent.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 M896P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 M896P] (1).

194. Audiences : a sociological theory of performance and imagination / Nicholas Abercrombie & Brian Longhurst

โดย Abercrombie, Nicholas | Longhurst, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 302.33 A144A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.33 A144A] (1).

195. New ways to teach using cable television : a step-by-step guide / Randi Stone

โดย Stone, Randi.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3358 S879N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.3358 S879N] (1).

196. Mass media research : an introduction / Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick

โดย Wimmer, Roger D | Dominick, Joseph R.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23072 W757M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23072 W757M 1997] (1).

197. Mass communication theory : an introduction / Denis McQuail

โดย Mcquail, Denis.

เลขเรียกหนังสือ: 302.234 M173M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : SAGE, 1998, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.234 M173M 1998] (1).

198. เดือน--ดาว--ในเงาฟิล์ม / เรืองรอง รุ่งรัศมี, เรื่อง

โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 ร861ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 ร861ด] (1).

199. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ก425ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (2).

200. หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง / โดย คณาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 จ683ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 จ683ห] (3).