ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2177 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. การละครไทย / ผู้เขียน, สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์

โดย สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 ส841ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 ส841ก 2543] (1).

22. เทคนิคและตลาดการพิมพ์ซิลค์สกรีน = Screen printing / ปิยะ วงกิจพิมพ์, ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์.

โดย ปิยะ วงกิจพิมพ์ | ยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 686.2316 ป621ท 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.2316 ป621ท 2533] (1).

23. การเขียนสารคดีสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.43 ม511ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1-2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.43 ม511ก] (2).

24. แสงสำหรับการถ่ายภาพ / ฝ่ายภาพนิตยสาร FACE.

โดย นิตยสาร FACE.

เลขเรียกหนังสือ: 778.7 ส963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.7 ส963] (1).

25. ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ / บรรณาธิการเรียบเรียง, ธรรมนูญ นวลใจ.

โดย ธรรมนูญ นวลใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กำแก้ว, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ศ371] (1).

26. Graphic design (on a limited budget).

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 G766 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 G766] (1).

27. ศัพท์การตลาดและการโฆษณา = Marketing and advertising / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ศ486ศ] (2).

28. The rise of the American film : a critical history with an essay experimental cinema in America 1921-1947 / Lewis Jacobs.

โดย Jacobs, Lewis.

เลขเรียกหนังสือ: 791.43 J17R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Teachers College Press, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.43 J17R] (2).

29. Advertising / by John S. Wright ... [et al.].

โดย Wright, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 W951A 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 W951A 1977] (1).

30. Timebends : a life / Arthur Miller.

โดย Miller, Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8 M647T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8 M647T] (2).

31. การผลิตรายการวิทยุ = Radio program production / อนันต์ธนา อังกินันทน์.

โดย อนันต์ธนา อังกินันทน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 791.44 อ171ก 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.44 อ171ก 2536] (1).

32. ทฤษฎีถ่ายภาพ / สุมิตรา ขันตยาลงกต.

โดย สุมิตรา ขันตยาลงกต.

เลขเรียกหนังสือ: 770.28 ส843ท 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกวิชาช่างภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.28 ส843ท 2534] (2).

33. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2539] (1).

34. หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

โดย ปรมะ สตะเวทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ป167ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป167ห 2540] (1).

35. Photoshop ฉบับ Special techniques / ผลงานสร้างสรรค์ของ Tom Juice (ต้อม มายคอม)

โดย ทอม จูซ | ต้อม มายคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ท332ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพาเวอร์พีซี ดีไซน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ท332ฟ] (2).

36. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.014 ส894ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.014 ส894ค] (2).

37. Graphic design cookbook : mix & match recipes for faster, better layouts / by Leonard Koren and R. Wippo Meckler

โดย Koren, Leonard | Meckler, R. Wippo.

เลขเรียกหนังสือ: 686.224 K84G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Chronicle Books, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.224 K84G] (1).

38. The photographer's digital studio : transferring your photos into pixels / by Joe Farace

โดย Farace, Joe.

เลขเรียกหนังสือ: 006.602477 F219P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.602477 F219P] (1).

39. The illustrator 6 book / Deke McClelland

โดย McClelland, Deke.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 M164I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glen Ellen, Calif. : LightSpeed, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 M164I] (1).

40. ซองขาวหนังสือพิมพ์ / บุญเลิศ ช้างใหญ่

โดย บุญเลิศ ช้างใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 070.44935346 บ563ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 070.44935346 บ563ซ] (1).