ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2178 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. การสื่อสาร = Communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2076 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2076 ม246ก] (1).

42. รวมกล้องน่าใช้ / โดย ทีมงานนิตยสารคาเมราร์ต

โดย นิตยสารคาเมราร์ต.

เลขเรียกหนังสือ: 771.31 ท533ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลเซอร์กราฟฟิค 82, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.31 ท533ร] (1).

43. รวมเทคนิคและการใช้งานฟิลเตอร์ยอดนิยมสำหรับ Photoshop 3. ชุด 1, เอฟเฟ็คการไล่ระดับสี / สร้างสรรค์โดย David Zure

โดย เดวิด ฉั่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 ด897ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็กซ์ ดีไซน์ แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 ด897ร] (1).

44. คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ Photoshop 3 สำหรับแมคอินทอช = Visual quickstart guide Photoshop 3 for Macintosh / ของ Elaine Weinmann, Peter Lourekas ; เรียบเรียงโดย สุรพงศ์ ภิรมย์ประเมศ

โดย เวนมันน์, อีเลน | ลัวร์กัส, ปีเตอร์ | สุรพงศ์ ภิรมย์ประเมศ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ว914ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ว914ค] (1).

45. หลักการระบบสื่อสาร / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

โดย ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382 ป413ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382 ป413ห] (2).

46. ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาธร, บรรณาธิการ

โดย พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 ภ456 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 ภ456 2540] (2).

47. Slides : planning and producing slide programs / written for Kodak by Ann Bishop

โดย Bishop, Ann | Kenny, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 778.2 B622S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rochester, N.Y. : Eastman Kodak, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.2 B622S] (2).

48. A blip in the continuum : windows edition / Robin Williams and John Tollett

โดย Williams, Robin | Tollett, John.

เลขเรียกหนังสือ: 686.22 W726B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.22 W726B] (2).

49. กว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลง / ศมกมล ลิมปิชัย.

โดย ศมกมล ลิมปิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 384.041 ศ127ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.041 ศ127ก] (2).

50. The best of brochure design / editor, Joseph Fatton

โดย Fatton, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 741.67 B561 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.67 B561] (1).

51. Presentactics : project, design, illustration / author, Eiji Mitooka ; translator, Masaaki Takahashi

โดย Mitooka, Eiji | Takahashi, Masaaki.

เลขเรียกหนังสือ: 741.60952 M648P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Shotenkenchiku-Sha, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.60952 M648P] (1).

52. The creative index ... : Thailand

เลขเรียกหนังสือ: 741.6095 C912 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mies, Switzerland : RotoVision SA, [1995-]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6095 C912] (4).

53. Special effects / Roger Hicks and Frances Schultz

โดย Hicks, Roger | Schultz, Frances.

เลขเรียกหนังสือ: 770.11 H631S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : Rotovision, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.11 H631S] (1).

54. Product shots / Roger Hicks and Frances Schultz

โดย Hicks, Roger | Schultz, Frances.

เลขเรียกหนังสือ: 770.11 H631P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : Rotovision, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.11 H631P] (1).

55. Special effects photography / David Daye

โดย Daye, David.

เลขเรียกหนังสือ: 771 D275S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : Rotovision, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 D275S] (1).

56. 30th publication design annual / The Society of Publication Desingers

โดย Society of Publication Designers.

เลขเรียกหนังสือ: 741.6 S678T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rockport, Mass. : Rockport, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 741.6 S678T] (1).

57. หนังอเมริกัน : ประวัติศาสตร์และงานคลาสสิค / นิตยสาร Starpics

โดย นิตยสาร Starpics.

เลขเรียกหนังสือ: 791.430973 ห151 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร Starpics, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 791.430973 ห151] (1).

58. สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย / เสถียร เชยประทับ

โดย เสถียร เชยประทับ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ส894ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส894ส 2538] (3).

59. เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม้ / จัดทำโดย นิวโฟกัส

โดย นิวโฟกัส.

เลขเรียกหนังสือ: 771 น672ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 น672ท] (1).

60. เลนส์กับการถ่ายภาพ / จัดทำโดย ฝ่ายสร้างสรรค์ภาพนิตยสาร Face

โดย นิตยสาร Face. ฝ่ายสร้างสรรค์ภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 771.352 น576ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องอำพร, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.352 น576ล] (1).